จับตา 'การบิน' ครึ่งปีหลัง กพท.เผยสัญญาณจีนโตเพิ่ม 60%

จับตา 'การบิน' ครึ่งปีหลัง กพท.เผยสัญญาณจีนโตเพิ่ม 60%

สำนักงานการบินพลเรือนฯ เปิดตัวเลขผู้โดยสารฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังมาตรการฟรีวีซ่าพบนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยเพิ่ม 60% มั่นใจอุตสาหกรรมการบินครึ่งปีหลังคึกคัก ก่อนกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติในไฮซีซันปลายปีนี้

KEY

POINTS

  • สำนักงานการบินพลเรือนฯ เปิดตัวเลขผู้โดยสารไตรมาส 1 ฟื้นตัวต่อเนื่อง
  • ชี้มาตรการฟรีวีซ่าดันนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยเพิ่ม 60%
  • มั่นใจอุตสาหกรรมการบินครึ่งปีหลังคึกคัก ก่อนกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติในไฮซีซันปลายปีนี้

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สรุปสถิติการขนส่งทางอากาศในช่วงไตรมาส 1 ปี 2567 โดบพบว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) ให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางจีน คาชัคสถาน อินเดีย และไต้หวัน ตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2566 ที่ผ่านมา

ผลจากมาตราการดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อภาพรวมการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศของไทยต่อเนื่องมาถึงช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อีกทั้งยังมีการขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้กับประเทศที่มาตราการยกเว้นการตรวจลงตราหมดอายุ อย่างประเทศคาชัคสถานต่อไปอีก 6 เดือนจากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 29 ก.พ.2567

นอกจากนี้ยังมีการลงนามในความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกัน สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย – จีน โดยความตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2567 ซึ่งมีสาระสำคัญของความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกัน ได้แก่ ยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยและผู้ถือหนังสือเดินทางกึ่งราชการและหนังสือเดินทางธรรมดาของจีนในการเดินทางเข้า/ออก ทั้งสองประเทศ

 

โดยให้ระยะเวลาพำนักครั้งละไม่เกิน 30 วัน (ภายในเวลา 180 วัน ระยะการพำนักรวมกันต้องไม่เกิน 90 วัน) สำหรับการท่องเที่ยวและการเยี่ยมเยือน ผลการการลงนามในความตกลงดังกล่าว นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นปัจจัยบวกต่อสถานการณ์การขนส่งทางอากาศของไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากทำให้เกิดความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทางมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการการเดินทางระหว่างกันเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ จากผลพวงของมาตรการฟรีวีซ่าดังกล่าว พบว่าปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็นรายประเทศ ดังนี้

ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกไทยจากคาซัคสถาน

จำนวน 182,732 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 40.63%

ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกไทยจากอินเดีย

จำนวน 1,154,381 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 6.35%

ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกไทยจากไต้หวัน

จำนวน 914, 180 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 11.19%

ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกจากจีน

จำนวน 3,658,103 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 62.67%

โดยจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกจากจีน ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักเดินทางหลักของไทยมีการฟื้นตัวอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากมาตรการฟรีวีซ่าและความตกลงยกเว้นการลงตราตรวจระหว่างกัน และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า พบว่ามีจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นถึง 422.79%

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะช่วงฟรีวีซ่ามีผลบังคับใช้ หรือตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567 เป็นต้นมา พบว่าในเดือน มี.ค. 2567 มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางเข้าออกจากประเทศจีนมากถึง 1,274,487 คน หรือเฉลี่ยวันละ 41,113 คน มากกว่าค่าเฉลี่ยในเดือน ม.ค. และ ก.พ. ที่มีค่าเฉลี่ยจำนวนผู้โดยสารเดินทางเข้าออกจากจีนอยู่ที่ 39,727 คน

โดยเส้นทางบินระหว่างไทยและจีนที่มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางเข้าออกสูงสุด ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ- เซี่ยงไฮ้ และปัจจุบันพบว่า สายการบินสัญชาติไทยหลายสายการบินได้เพิ่มความถี่ในการทำการบินและเพิ่มเส้นทางบินระหว่างสองประเทศมากขึ้น หลังการประกาศใช้ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกัน

นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า ภาพรวมการบินในไทยขณะนี้พบว่าผู้โดยสารภายในประเทศฟื้นตัวแล้ว 100% ขณะที่ผู้โดยสารระหว่างประเทศฟื้นตัวอยู่ที่ประมาณ 80% หากเทียบกับปี 2562 ช่วงก่อนเกิดโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันพบว่าปัจจัยที่ทำให้ผู้โดยสารระหว่างประเทศยังไม่กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ เพราะนักท่องเที่ยวจีนยังเดินทางออกนอกประเทศไม่มากนัก

โดยหลังจากมีมาตรการฟรีวีซ่าระหว่างไทย – จีน พบว่าปริมาณการเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันฟื้นตัวอยู่ในระดับ 65 – 70% เทียบกับปี 2562 หรือประมาณ 2 หมื่นคนต่อวัน และโดยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางด้วยตัวเอง กลุ่มทัวร์ที่เคยเดินทางจำนวนมากช่วงก่อนโควิด-19 ขณะนี้ยังไม่เห็นการฟื้นตัวมากนัก ซึ่ง กพท.ประเมินว่าภายในปีนี้จีนน่าจะฟื้นตัวกลับสู่สถานการณ์ปกติในด้านปริมาณผู้โดยสาร หรือมีปริมาณเดินทางประมาณ 3 หมื่นคนต่อวัน