หอการค้าไทย เข้าใจกนง.คงอัตราดอกเบี้ย

หอการค้าไทย เข้าใจกนง.คงอัตราดอกเบี้ย

ปธ.หอการค้าไทย เผย ยังอยากให้ลดดอกเบี้ย  บรรเทาภาวะลูกหนี้ แต่เข้าใจกนง.คงอัตราดอกเบี้ยในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ขอมาตราการช่วยเหลือเอสเอ็มอี

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าไทย กล่าว่า หอการค้าฯ เข้าใจในมุมมองของ กนง. ที่ยังมองว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ระหว่างการฟื้นตัว  การดูแลหนี้สาธารณะไม่ให้สูง การรักษาเสถียรภาพของเงินทุนเข้าออก ซึ่งปัจจัยทั้งหมดทำให้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวน่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  

ส่วนในมุมของผู้ประกอบการและประชาชนก็ยังอยากให้มีการลดดอกเบี้ย ในภาวะที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่  และต้นทุนต่างๆอยู่ระดับสูง แม้การลดดอกเบี้ยจะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้ต้นทุนหรือภาระของผู้ประกอบการและประชาชนลดลง แต่ก็มีส่วนช่วยบรรเทาภาระของลูกหนี้ในภาวะปัจจุบันที่เศรษฐกิจขยายตัวต่ำ และกำลังซื้อในประเทศอย่างซบเซา 

อย่างไรก็ตาม  ต้องจับตามอง ท่าทีของ กนง. นับจากนี้ไปว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยเช่นเดิมอีกหรือไม่ เพราะหากยังคงอัตราดอกเบี้ยในลักษณะนี้ไปอีกระยะ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ที่มีต้นทุนค่าพลังงาน  ค่าวัตถุดิบ  รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่สูง ซึ่งจะกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

ดังนั้น  หอการค้ามองว่า หากรัฐบาลจะมีนโยบายทางการคลังเพิ่มเติม ผ่านมาตรการต่างๆ  เฉพาะกลุ่มที่เปราะบาง  เช่น Soft Loan ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพื่อบรรเทาผลกระทบ คงจะมีส่วนช่วยประคองความสามารถของ SMEs ให้เดินหน้าต่อไปได้ แล้วหวังว่า กนง. จะได้ พิจารณาปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในครั้งถัดไปต่อไป

หากธนาคารกลางประเทศอื่นมีการลดดอกเบี้ย ทางธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะมีการลดดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับประเทศอื่นเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย