'สุริยะ' เผยราคาตั๋วเครื่องบินสงกรานต์นี้ 3 เส้นทางยอดฮิต ปรับลดสูงสุด 14%

'สุริยะ' เผยราคาตั๋วเครื่องบินสงกรานต์นี้ 3 เส้นทางยอดฮิต ปรับลดสูงสุด 14%

“สุริยะ” เผยคืบหน้าแก้ปัญหาตั๋วแพงในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ หลัง 6 สายการบินเพิ่ม 104 เที่ยว รวม 17,974 ที่นั่ง ช่วยลดราคาค่าโดยสารเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยม ภูเก็ต – เชียงใหม่ - กระบี่ ต่ำกว่า 3 พันบาทต่อเที่ยว ปรับลดกว่าช่วงปีใหม่สูงสุด 14%

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบินไปดำเนินการจัดเตรียมแผนเพิ่มเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนดให้มีวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 รวมระยะเวลา 6 วัน และให้สายการบินจัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ สำหรับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาราคาบัตรโดยสารเครื่องบินแพง รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนด้วยนั้น

ทั้งนี้ กพท. ได้รับการประสานจาก 6 สายการบินที่ให้บริการในเส้นทางการบินภายในประเทศเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย สายการบินไทย สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท และได้จัดสรรตารางเวลาการบินของสนามบินและการขออนุญาตทำการบิน ในช่วงระหว่างวันที่ 11 - 12 เมษายน และวันที่ 15 - 16 เมษายน 2567 โดยมีจำนวนเที่ยวบินพิเศษเพิ่มขึ้น 104 เที่ยวบิน มีจำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้นอีก 17,874 ที่นั่ง ซึ่งจะทำการบินไปยังสนามบินหลักให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย อุบลราชธานี อุดรธานี และขอนแก่น

\'สุริยะ\' เผยราคาตั๋วเครื่องบินสงกรานต์นี้ 3 เส้นทางยอดฮิต ปรับลดสูงสุด 14%

อย่างไรก็ดี จากการรายงานของ กพท. ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลค่าโดยสาร ของวันที่ 12 เมษายน 2567 ซึ่งคาดการณ์ว่า ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นวันแรก โดยทุกสายการบินได้รายงานสัดส่วนการจำหน่ายราคาบัตรโดยสารในแต่ละระดับราคา ใน 3 เส้นทางยอดนิยมในการเดินทางของประชาชน ได้แก่ กรุงเทพฯ - ภูเก็ต กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ - กระบี่

ทั้งนี้ พบว่าเส้นทางกรุงเทพฯ - ภูเก็ต มีค่าโดยสารส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 2,501 - 3,000 บาท โดยมีค่าโดยสารเฉลี่ยเท่ากับ 2,611 บาทต่อเที่ยวบิน ขณะที่เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ มีค่าโดยสารส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 2,001 - 2,500 บาท โดยมีค่าโดยสารเฉลี่ยเท่ากับ 2,346 บาทต่อเที่ยวบิน และเส้นทางกรุงเทพฯ - กระบี่ มีค่าโดยสารส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 2,501 - 3,000 บาท โดยมีค่าโดยสารเฉลี่ยเท่ากับ 2,797 บาทต่อเที่ยวบิน

\'สุริยะ\' เผยราคาตั๋วเครื่องบินสงกรานต์นี้ 3 เส้นทางยอดฮิต ปรับลดสูงสุด 14%

นายสุริยะ กล่าวอีกว่า เมื่อเปรียบเทียบราคาบัตรโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์กับราคาบัตรโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ของสายการบินที่ให้บริการแบบต้นทุนต่ำ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 เทียบกับวันที่ 12 เมษายน 2567 ใน 3 เส้นทางการเดินทางยอดนิยมของประชาชนช่วงเทศกาลพบว่า เส้นทางกรุงเทพฯ - ภูเก็ต มีค่าโดยสารเฉลี่ยลดลง 284 บาทต่อเที่ยว หรือลดลง 9.8% ส่วนเส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ มีค่าโดยสารเฉลี่ยลดลง 383 บาทต่อเที่ยว หรือลดลง 14% และเส้นทางกรุงเทพฯ - กระบี่ มีค่าโดยสารเฉลี่ยลดลง 111 บาทต่อเที่ยว หรือลดลง 3.8% 

นอกจากนี้  กพท. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการกระจายข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว อาทิ การแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า รวมทั้งเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินในหลายช่องทาง เป็นต้น

รวมทั้งเพิ่มการสื่อสารและสร้างเครือข่ายในสังคมออนไลน์เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในการเดินทางให้ได้ตั๋วเครื่องบินในราคาที่เหมาะสม ตรวจสอบการกำหนดราคาบัตรโดยสารภายในประเทศของทุกสายการบินผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มการตรวจสอบค่าโดยสาร ณ จุดจำหน่ายที่สนามบินในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยหากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินเกินเพดานราคา สามารถแจ้งหลักฐานได้ที่ https://portal.caat.or.th/complaint/