‘BOI’ จับมือ ‘ค่ายรถยนต์MG’ ดึงผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเข้า 'ซัพพลายเชนEV'

‘BOI’ จับมือ ‘ค่ายรถยนต์MG’  ดึงผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเข้า 'ซัพพลายเชนEV'

บีโอไอ ผนึกกำลัง “MG” และเครือข่ายพันธมิตร จัดงานใหญ่ “MG Sourcing Day” ดึงผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศเข้าสู่ซัพพลายเชน ของ MG เพิ่มเติม มีบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เข้าร่วม 218 ราย เจรจาธุรกิจ 134 คู่ สร้างมูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนในประเทศเพิ่มอีกกว่า 1,380 ล้านบาท จาก 85 บริษัท

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอให้ ความสำคัญกับการผลักดันให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ เข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า (EV) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต EV ครบวงจรระดับโลก โดยที่ผ่านมา บีโอไอได้จัดกิจกรรม Sourcing Day ร่วมกับผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหลายราย เช่น BYD, NETA, BMW เป็นต้น

และล่าสุดเมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา บีโอไอร่วมกับค่ายรถยนต์ MG การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) จัดงานแสดงชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า การบรรยายแนวทางการจัดซื้อชิ้นส่วนของ MG และการจับคู่ เจรจาธุรกิจ ภายใต้ชื่อ “MG Sourcing Day” ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯเพื่อสร้างความร่วมมือ ระหว่าง MG ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศที่มีศักยภาพ ทั้งในระดับ Tier 1-3 งาน “MG Sourcing Day” ในครั้งนี้มีผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 450 คน จาก 218 บริษัท

‘BOI’ จับมือ ‘ค่ายรถยนต์MG’  ดึงผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเข้า \'ซัพพลายเชนEV\'

โดยในจำนวนนี้ มีบริษัทที่ได้ร่วมเจรจาธุรกิจจำนวน 134 คู่ ครอบคลุมการจัดหา ชิ้นส่วนกว่า 40 รายการ ตามความต้องการของ MG เช่น ชิ้นส่วนตัวถังรถ, ระบบส่งกำลังรถยนต์ (Powertrain), ชิ้นส่วนภายในรถยนต์, e-Compressor, Wire Harness รวมทั้งชิ้นส่วนในกลุ่มโลหะและ พลาสติก ซึ่งจากการประเมินผลเบื้องต้นหลังการจัดงาน พบว่า จะสร้างมูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนในประเทศ เพิ่มเติมจากเดิมไม่น้อยกว่า 1,380 ล้านบาท จาก 85 บริษัท

‘BOI’ จับมือ ‘ค่ายรถยนต์MG’  ดึงผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเข้า \'ซัพพลายเชนEV\'

“ในการสร้างฐานอุตสาหกรรม EV หัวใจสำคัญคือ การพัฒนาซัพพลายเชนในประเทศให้ครบวงจร และเข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรม EV ไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก บีโอไอมีนโยบายสนับสนุนให้ค่ายรถยนต์ EV ต่าง ๆ จัดหาชิ้นส่วนจากในประเทศให้มากที่สุด

ซึ่งนอกจากจะ ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของค่ายรถยนต์เองแล้ว ยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ และเกิดการเชื่อมโยงลงมาถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อยในกลุ่ม Tier 2-3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น SMEs ไทยด้วย โดยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตเหล่านี้ได้สั่งสมประสบการณ์และพัฒนาทักษะ จนสามารถผลิตชิ้นงานที่มี คุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล ป้อนให้กับบริษัทรถยนต์ชั้นน ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่ายรถญี่ปุ่น ยุโรป หรือ อเมริกา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทเหล่านี้ พร้อมจะเป็น Supplier ที่มีคุณภาพให้กับ MG ได้อย่างแน่นอน” นายนฤตม์กล่าว

 

 

ด้านนายสุโรจน์ แสงสนิท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี กล่าว ขอบคุณบีโอไอ และหน่วยงานพันธมิตรที่ได้เชิญ MG เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความสำคัญกับการใช้ชิ้นส่วน ในประเทศ และเป็นโอกาสที่ดีของ MG ที่ได้มารู้จักกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศที่มีศักยภาพระดับสากลอีก มากมาย

‘BOI’ จับมือ ‘ค่ายรถยนต์MG’  ดึงผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเข้า \'ซัพพลายเชนEV\'

 “ที่ผ่านมา MG ได้มีการท างานร่วมกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในระดับ Tier 1 ในหลากหลายด้าน ทั้งการจัดซื้อ การจ้างผลิตชิ้นส่วน การวางแผนพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศผ่านการอบรมด้านเทคโนโลยีและ การสนับสนุนทางเทคนิค เพื่อช่วยยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ ให้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับ EV เพื่อน าไปสู่การขยายโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ผลิตเหล่านี้สามารถผลิตชิ้นส่วนป้อนให้กับ อุตสาหกรรม EV ในระยะต่อไป” นายสุโรจน์กล่าว

ทั้งนี้ในฐานะผู้บริหารคนไทย ขอยืนยันว่า MG ให้ความสำคัญ และการสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ ชิ้นส่วนของรถยนต์MG มาจากผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ค่ายรถยนต์ MG ถือเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนรายแรกที่เข้ามาบุกเบิกตั้งโรงงานผลิต รถยนต์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง ไทย – จีน โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้นกว่า 13,000 ล้านบาท กำลัง การผลิตรถยนต์ทุกประเภทรวมกันกว่า 100,000 คันต่อปีปัจจุบันจ้างงานบุคลากรไทยกว่า 1,100 คน และมี การใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศประมาณร้อยละ 45 ของชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งหมด โดยมีแผนขยาย การลงทุนและการใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง