ลุ้นรัฐใช้งบ - เงินกู้ ลุยแจกเงินหมื่น!

เจาะ 3 ทางเลือกแหล่งเงินดิจิทัลวอลเล็ต 5 แสนล้านบาท แนวทางใดไร้อุปสรรคด้านข้อกฎหมาย แจกเงินได้ทันไตรมาส 4 หาคำตอบจาก รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง และกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เจาะ 3 ทางเลือกแหล่งเงินดิจิทัลวอลเล็ต 5 แสนล้านบาท แนวทางใดไร้อุปสรรคด้านข้อกฎหมาย แจกเงินได้ทันไตรมาส 4 หาคำตอบจาก รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง และกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์