กรมเจ้าท่าเปิดแผนลงทุน 5 ท่าเรือ 'วงแหวนแห่งอันดามัน'

กรมเจ้าท่าเปิดแผนลงทุน 5 ท่าเรือ 'วงแหวนแห่งอันดามัน'

“กรมเจ้าท่า” ทุ่มงบ 850 ล้านบาท ลุย 5 โปรเจกต์ “วงแหวนแห่งอันดามัน” เชื่อมเส้นทางเดินเรือ 3 จังหวัด “กระบี่-พังงา-ภูเก็ต” คาดแล้วเสร็จในปี 2569 รองรับเรือเฟอร์รี่กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวทะเลใต้ ลดความแออัดสนามบินภูเก็ต

นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านคมนาคมขนส่งทางน้ำ กรมฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือวงแหวนอันดามันพื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวณสามเหลี่ยมอันดามัน โดยมีโครงข่ายเชื่อมต่อชายฝั่ง 3 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศในด้านการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ดี จากผลการศึกษาโครงการวงแหวนอันดามัน พบว่ามีความเหมาะสมในการพัฒนาเส้นทางเดินเรือข้ามอ่าวพังงา จากกระบี่-พังงา (เกาะยาวน้อย /เกาะยาวใหญ่)-ภูเก็ต โดยมีต้นทางที่ท่าเรือที่ 1 ท่าเรือท่าเลน ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ต่อไปยังท่าเรือที่ 2 ท่าเรือมาเนาะห์ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และต่อไปยังท่าเรือที่ 3 ท่าเรือช่องหลาด ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ก่อนไปถึงปลายทางที่ท่าเรือที่ 4 ท่าเรืออ่าวปอ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ เมื่อโครงการโครงข่ายวงแหวนแห่งอันดามันแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรทางถนน และความแออัดของนักท่องเที่ยวที่สนามบินภูเก็ต อีกทั้งจะก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสนามบินภูเก็ตและสนามบินกระบี่อย่างสะดวก และลดระยะเวลาในการเดินทาง จากเดิมเดินทางจาก จังหวัดกระบี่มายังจังหวัดภูเก็ตจะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง แต่ถ้าสามารถเดินทางโดยทางเรือจะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

กรมเจ้าท่าเปิดแผนลงทุน 5 ท่าเรือ \'วงแหวนแห่งอันดามัน\'

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในโครงการวงแหวนอันดามัน กรมฯ มีแผนพัฒนาท่าเรือวงแหวนอันดามัน 5 โครงการ วงเงินลงทุนรวมกว่า 850 ล้านบาท ประกอบด้วย

งานก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือมาเนาะห์ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

  • งบประมาณปี 2567 - 2569 จำนวน 175 ล้านบาท
  • ระยะเวลาดำเนินการ 900 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ธ.ค. 2569

โดยมีการปรับปรุงท่าเทียบเรือสินค้าและโดยสารท่าเทียบเรือเร็วและเรือหางยาว อาคารพักคอยและที่จอดรถ หากดำเนินการปรับปรุงท่าเรือแล้วเสร็จสามารถจอดเรือสินค้า 80 ตันกรอสได้ 1 ลำ จอดเรือเร็ว 20 ตันกรอสได้ 2 ลำ จอดเรือหางยาวได้ 10 ลำ และรองรับนักท่องเที่ยวได้ 820 คนต่อวัน

งานก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือช่องหลาด ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

  • งบประมาณปี 2567 - 2569 จำนวน 185 ล้านบาท
  • ระยะเวลาดำเนินการ 900 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ธ.ค. 2569

โดยมีการปรับปรุงท่าเทียบเรือสินค้าและโดยสารท่าเทียบเรือเร็วและเรือหางยาว ปรับปรุงอาคารพักคอยและที่จอดรถ โดยหากดำเนินการปรับปรุงท่าเรือแล้วเสร็จ จะสามารถจอดเรือสินค้า 60 ตันกรอสได้ 1 ลำ จอดเรือเร็ว 20 ตันกรอสได้ 2 ลำ จอดเรือหางยาวได้ 10 ลำ และรองรับนักท่องเที่ยวได้ 1,059 คนต่อวัน

กรมเจ้าท่าเปิดแผนลงทุน 5 ท่าเรือ \'วงแหวนแห่งอันดามัน\'

งานก่อสร้างท่าเรือเฟอร์รี่บริเวณอ่าวปอ ตำบลป้าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

  • งบประมาณปี 2568 - 2570 จำนวน 280 ล้านบาท
  • ระยะเวลาดำเนินการ 900 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ธ.ค. 2570

โดยมีการปรับปรุงท่าเรือและสะพานปรับระดับรองรับเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือตรวจการณ์ อาคารรองรับผู้โดยสาร ลานจอดรถยนต์ 60 คัน หากดำเนินการปรับปรุงท่าเรือแล้วเสร็จสามารถรับเรือเฟอร์รี่จุรถ 60คันจุคน 200 ที่นั่งได้ 1 ลำ เรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ยาว 65 เมตร ลึก 2 เมตร รองรับผู้โดยสาร 573 คนต่อวันและรถยนต์ 1,275 คันต่อวัน

งานก่อสร้างท่าเรือเฟอร์รี่บริเวณท่าเลน ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

  • งบประมาณปี 2568 - 2569 จำนวน 120 ล้านบาท
  • ระยะเวลาดำเนินการ 900 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ธ.ค. 2569

โดยมีการปรับปรุงท่าเรือและสะพานปรับระดับรับเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือเดิมรับเรือเร็ว และเรือโดยสาร อาคารรองรับผู้โดยสาร ลานจอดรถยนต์ 60 คัน หากดำเนินการปรับปรุงท่าเรือแล้วเสร็จสามารถรับเรือเฟอร์รี่บรรทุกรถ 60 คันบรรทุกคน 200 ที่นั่งได้ 1 ลำ เรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ยาว 65 เมตร ลึก 2 เมตร รองรับผู้โดยสาร 573 คนต่อวัน และรถยนต์ 1,275 คันต่อวัน และรองรับเรือโดยสาร 10 ลำ

งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือเกาะพีพี จังหวัดกระบี่

  • งบประมาณปี 2568 - 2569 จำนวน 95 ล้านบาท
  • ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ก.ค. 2569

โดยมีการปรับปรุงซ่อมแชมงานโครงสร้างพื้นท่าเรือเดิม หลักผูกเรือและหลักกันกระแทก โป๊ะเทียบเรือ รื้อถอนแท่นไฮดรอลิคที่เสียหายเปลี่ยนเป็นโป๊ะเทียบเรือแทน ปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมที่ชำรุดเสียหาย และก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า เป็นต้น

กรมเจ้าท่าเปิดแผนลงทุน 5 ท่าเรือ \'วงแหวนแห่งอันดามัน\'