ส่องเศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรก ฟังมุมมอง ชญาวดี ชัยอนันต์ โฆษก ธปท.

เกาะติดภาวะเศรษฐกิจไทยหลังตัวเลขหนี้ครัวเรือนพุ่ง 16.2 ล้านล้าน คนรายได้น้อยเข้าไม่ถึงสินเชื่อบ้าน-รถ ทิศทางไตรมาส 2 จะเป็นอย่างไร คุยกับผู้ช่วยผู้ว่าการ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์

เกาะติดภาวะเศรษฐกิจไทยหลังตัวเลขหนี้ครัวเรือนพุ่ง 16.2 ล้านล้าน คนรายได้น้อยเข้าไม่ถึงสินเชื่อบ้าน-รถ ทิศทางไตรมาส 2 จะเป็นอย่างไร ร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยผู้ว่าการ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์