ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ (5 มี.ค.67) เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับลด 30 สตางค์/ลิตร

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ (5 มี.ค. 67) เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับลด 30 สตางค์/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ (5 มี.ค.67) ปตท. บางจาก ประกาศปรับลด ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 30 สตางค์/ลิตร เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด ล่าสุดที่นี่!

ราคาน้ำมันวันนี้ (5 มี.ค.67) บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บางจาก ประกาศข่าวดี ราคาน้ำมัน ล่าสุด ในกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์  ปรับลดลงอีก 30 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ 5 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เช็ก ราคาน้ำมันทุกชนิด

"ราคาน้ำมัน 2567" บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บางจาก ประกาศ ราคาน้ำมันล่าสุด ปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ลงอีก 30 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ 5 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป 

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

 

อัปเดต ราคาน้ำมันวันนี้ (5 มี.ค.67) หลัง ปั๊มน้ำมัน ปตท. ปรับราคาน้ำมันลง

 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 35.79 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 36.04 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 36.38 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 38.15 บาทต่อลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 46.04 บาทต่อลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 45.84 บาทต่อลิตร

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ (5 มี.ค.67) เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับลด 30 สตางค์/ลิตร
 

อัปเดต ราคาน้ำมันวันนี้ (5 มี.ค.67) หลัง ปั๊มน้ำมัน บางจาก ปรับราคาน้ำมันลง

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคา 35.79 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 36.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 36.38 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคา 38.15 บาท/ลิตร

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ (5 มี.ค.67) เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับลด 30 สตางค์/ลิตร
พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์