'การบินไทย' เปิด 3 เส้นทางใหม่ 'เพิร์ท-โคลัมโบ-โกชิ' หนุนไทยฮับการบิน

'การบินไทย' เปิด 3 เส้นทางใหม่ 'เพิร์ท-โคลัมโบ-โกชิ' หนุนไทยฮับการบิน

“การบินไทย” เปิด 3 เส้นทางบินใหม่ ทยอยให้บริการ 31 มี.ค.นี้ หวังเชื่อมต่อเครือข่ายการบิน หนุนไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางภูมิภาค

นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยเตรียมเปิดให้บริการสู่ 3 จุดหมายปลายทางสำคัญ ได้แก่ เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เพิร์ท ทำการบินวันละ 1 เที่ยวบิน ซึ่งการเปิดเส้นทางบินสู่เพิร์ทในครั้งนี้ จะทำให้การบินไทยมีเที่ยวบินที่ให้บริการจากกรุงเทพฯ ไปออสเตรเลีย รวม 3 เส้นทาง ได้แก่ ซิดนีย์ เมลเบิร์น และเพิร์ท

เส้นทางที่สอง ได้แก่ เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคลัมโบ ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน และเส้นทางที่สาม ได้แก่ เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โกชิ ให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ จากการเพิ่มเส้นทางบินสู่โกชิในครั้งนี้ การบินไทยจะมีเที่ยวบินที่ให้บริการจากกรุงเทพฯ ไปยังอินเดีย รวม 9 เส้นทาง ได้แก่ นิวเดลี มุมไบ เจนไน ไฮเดอราบาด เบงกาลูรู อาห์เมดาบัด กัลกัตตา กายา และโกชิ

สำหรับรายละเอียดเที่ยวบินที่การบินไทยจะให้บริการนั้น ประกอบด้วย

\'การบินไทย\' เปิด 3 เส้นทางใหม่ \'เพิร์ท-โคลัมโบ-โกชิ\' หนุนไทยฮับการบิน

1.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ – เพิร์ท ทำการบินด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 787-8 Dreamliner ให้บริการในชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัด โดยชั้นธุรกิจ จะจัดสัดส่วนที่นั่งรูปแบบ 2-2-2 จำนวน 22 ที่นั่ง และชั้นประหยัด จัดสัดส่วนที่นั่งรูปแบบ 3-3-3 จำนวน 234 ที่นั่ง รวม 256 ที่นั่ง เริ่ม 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังนี้

-เที่ยวบินที่ TG481 เส้นทางกรุงเทพฯ-เพิร์ท ทำการบินทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 07.20 น. เดินทางถึงเพิร์ท เวลา 15.05 น. (เวลาท้องถิ่น)

-เที่ยวบินที่ TG482 เส้นทางเพิร์ท-กรุงเทพฯ ทำการบินทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ ออกเดินทางจากเพิร์ท เวลา 16.20 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.20 น.

-เที่ยวบินที่ TG483 เส้นทางกรุงเทพฯ-เพิร์ท ทำการบินทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 00.01 น. เดินทางถึงเพิร์ท เวลา 07.45 น. (เวลาท้องถิ่น)

-เที่ยวบินที่ TG484 เส้นทางเพิร์ท-กรุงเทพฯ ทำการบินทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ ออกเดินทางจากเพิร์ท เวลา 09:20 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 15:20 น.

2.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ – โคลัมโบ ทำการบินด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320-200 ให้บริการในชั้นอีโคโนมี พลัส และชั้นประหยัด โดยชั้นอีโคโนมี พลัส จัดสัดส่วนที่นั่งรูปแบบ 2-2 จำนวน 12 ที่นั่ง ซึ่งจะทำการเว้นที่นั่งตรงกลางไว้ และชั้นประหยัด จัดสัดส่วนที่นั่งรูปแบบ 3-3 จำนวน 156 ที่นั่ง รวม 168 ที่นั่ง เริ่ม 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังนี้

-เที่ยวบินที่ TG307 เส้นทาง กรุงเทพฯ-โคลัมโบ ทำการบินทุกวัน ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 21.05 น. เดินทางถึงโคลัมโบ เวลา 00.01 น.  (เวลาท้องถิ่น) ของวันถัดไป

-เที่ยวบินที่ TG308 เส้นทาง โคลัมโบ-กรุงเทพฯ ทำการบินทุกวัน ออกเดินทางจากโคลัมโบ เวลา 01.20 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.30 น.

หมายเหตุ : เที่ยวบินที่ TG308 เส้นทางโคลัมโบ-กรุงเทพฯ เริ่มให้บริการ 1 เมษายน 2567

3.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ – โกชิ ทำการบินด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320-200 ให้บริการเฉพาะชั้นประหยัด โดยจัดสัดส่วนที่นั่งรูปแบบ 3-3 จำนวนทั้งหมด 174 ที่นั่ง เริ่ม 2 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังนี้

-เที่ยวบินที่ TG347 เส้นทางกรุงเทพฯ-โกชิ ทำการบินทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 21.40 น. เดินทางถึงโกชิ เวลา 00.25 น.  (เวลาท้องถิ่น) ของวันถัดไป

-เที่ยวบินที่ TG348 เส้นทางโกชิ-กรุงเทพฯ ทำการบินทุกวันพุธ ศุกร์ และอาทิตย์ ออกเดินทางจากโกชิ เวลา 01.35 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น.

หมายเหตุ : เที่ยวบินที่ TG348 เส้นทางโกชิ-กรุงเทพฯ เริ่มให้บริการ 3 เมษายน 2567

ทั้งนี้ การเปิดให้บริการ 3 เส้นทางบินดังกล่าว นอกจากเป็นการรองรับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับการบินไทย ด้วยการสร้างความแข็งแกร่งให้เครือข่ายการบินของการบินไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมกับยกระดับการเป็นสายการบินที่มีเครือข่ายเชื่อมต่อภูมิภาคออสเตรเลีย และเอเชียแปซิฟิก ผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่ต้องการเดินทางต่อไปยังเมืองต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย และออสเตรเลีย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ในการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอีกทางหนึ่งด้วย