’เศรษฐา’ สั่งยกเลิกใบตม.6 ชายแดนใต้-อีสาน ดึงต่างชาติ - เพื่อนบ้านเที่ยวไทย

’เศรษฐา’ สั่งยกเลิกใบตม.6 ชายแดนใต้-อีสาน ดึงต่างชาติ - เพื่อนบ้านเที่ยวไทย

“เศรษฐา“ สั่ง ครม.ยกเลิกใบตม.6 ชายแดนใต้-อีสาน หวังดึงต่างชาติ - เพื่อนบ้านเที่ยวไทยเพิ่ม หลังยกเลิกด่านสะเดา แล้วได้ผลมาก สั่งเร่งแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนส่วนราชการให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และแผนที่ทหาร ในอัตราส่วน 1:4000

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ว่า ได้สั่งการในที่ประชุมครม. วันนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย เร่งยกเลิกการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) ทั้งในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกการเข้าเมืองของชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย

ทั้งนี้ที่ผ่านมาเมื่อปลายปี 2566 รัฐบาลได้มีการยกเลิกใบ ตม.6 บริเวณด่านชายแดนสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว และการใช้จ่ายภายในพื้นที่ โดยจากนี้ไปรัฐบาลอยากให้ขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย

ขณะเดียวกันครม.ยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน เร่งแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างส่วนราชการ ไปดำเนินการแก้ไขให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และแผนที่ทหาร ในอัตราส่วน 1:4000 เป็นมาตรฐาน พร้อมให้เร่งทำในจุดที่มีข้อพิพาทให้เสร็จก่อน เช่น พื้นที่ริมชายแดน ชายขอบอุทยานแห่งชาติ และที่ดิน ส.ป.ก. เป็นต้น


นายเศรษฐา กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส่งเสริมการทำกิจกรรมของสมัชชาเด็กและเยาวชน ในการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ที่ปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมาย เพื่อให้เกิดการสะท้อนเสียงออกมาได้อย่างแท้จริง 

รวมทั้งยังอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ละเอียดอย่างเร่งด่วน โดยรับความคิดเห็นของหน่วยงานต่างไปประกอบพิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมวิปรัฐบาล ก่อนเสนอสภา เพื่อพิจารณาต่อไป

อีกทั้งครม.อนุมัติงบกลางให้กับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เพื่อเข้าร่วมประมูลสิทธิการเป้นเจ้าภาพจัดงาน InterPride World Conference และกิจกรรม Road To World Pride ในปี 4 ปีข้างหน้า เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ และช่วยยกระดับให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศด้วย


พร้อมกับอนุมัติงบกลาง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 และการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ โดยขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ปรับตัวชี้วัดให้ชัดเจน และหวังผลให้สูงขึ้น ทั้งลดจำนวนไฟป่าให้น้อยลง และรายงานผลทุก ๆ 4 ชั่วโมง รวมถึงใช้ข้อมูลจุดความร้อนในอดีตมาเทียบเคียง เพื่อป้องกันและจัดทีมระงับไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ในการประชุมครม. วันนี้ นายกฯ ยังได้สั่งการขอให้รัฐมนตรีที่มีภารกิจตอบกระทู้ที่สภา ไปตอบกระทู้ตามที่ประสาน และนัดหมายกันไว้ เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือหากรัฐมนตรีติดภารกิจใดๆขอให้มอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือคนอื่นไปตอบแทน เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายบริหาร และให้เกียรติฝ่ายนิติบัญญัติด้วย