'ไทย' ขอโทษอินเดีย หลังเข้าใจคลาดเคลื่อน ปมอุดหนุนส่งออกข้าว บนเวที MC13

'ไทย' ขอโทษอินเดีย หลังเข้าใจคลาดเคลื่อน ปมอุดหนุนส่งออกข้าว บนเวที MC13

“ภูมิธรรม” ส่งจดหมายถึงรมว.พาณิชย์ฯ อินเดีย ขอโทษต่อกรณีถ้อยแถลงของไทยบนเวทีรัฐมนตรีการค้าโลก ที่ UAE ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนต่อเจตจำนงไทย

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ว่าสืบเนื่องจากในการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 13 (The WTO's 13th Ministerial Conference: MC13) ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ได้เกิดกรณีที่อินเดียมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อถ้อยแถลงและเจตจำนงของไทยในบางช่วง

โดยได้ใช้โอกาสที่เดินทางเยือนกรุงอาบูดาบีนี้ ประสานทำความเข้าใจกับอินเดียจนสถานการณ์คลี่คลายลงด้วยดี 

"ผมได้ส่งจดหมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดียเพื่อขอโทษอย่างเป็นทางการในถ้อยแถลงและท่าทีของผู้แทนประเทศไทยในการประชุม MC 13"

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยรับรู้ถึงความไม่สบายใจของประชาชน และรัฐบาลของอินเดีย โดยได้เน้นย้ำว่าถ้อยแถลงและท่าทีดังกล่าวนั้นไม่ใช่สิ่งสะท้อนของท่าทีหรือนโยบายของประเทศไทยแต่อย่างใด

ภายหลังจากที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดีย ได้รับจดหมายขอโทษ และตนได้รับข้อความตอบรับถึงความเข้าใจอย่างดี และขอบคุณ ที่แสดงความจริงใจ รวมทั้งแก้ไขูสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ตนเองก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลอินเดียสำหรับการความเข้าใจและหวังอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างสองประเทศจะเดินหน้าต่อไปด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกันอย่างที่เคยเป็นมา และนำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

รายงานข่าวแจ้งว่า การขอโทษอินเดียคาดว่าน่าจะมาจากกรณีผู้แทนไทย ที่เข้าร่วมการประชุม MC13 ได้แถลงในระหว่างการประชุมรัฐมนตรี WTO ว่าการที่อินเดียใช้มาตรการจัดหาข้าว โดยการสนับสนุนราคาขั้นต่ำ ไม่ใช่เพื่อประชาชน แต่เพื่อยึดตลาดส่งออก ขณะที่อินเดียโต้แย้งว่า การจัดหาข้าวเป็นไปเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ส่วนข้าวที่เหลือ ยังสามารถส่งออกได้ในราคาตลาด ซึ่งอินเดียเป็นผู้เล่นในตลาดส่งออกข้าวเช่นเดียวกับไทยโดยเฉพาะประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรขนาดใหญ่เช่น อินเดีย ที่ประกาศห้ามส่งออกข้าวบางประเภท แต่กลับยอมให้ประเทศคู่ค้ามาขอเจรจายกเว้นเป็นประเทศ ๆ ไป และไม่แจ้งมาตรการต่อ WTO