เปิดตัวคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจชุดใหม่ปี 67

เปิดตัวคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจชุดใหม่ปี 67

เปิดตัวคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจชุดใหม่ปี 2567 จำนวน 10 คน "ดวงพร อุดมทิพย์" นั่งนายกสมาคมฯ เดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงให้สมาชิก-พันธมิตร-องค์กร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (29 ก.พ.67) สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้จัดประชุมใหญ่ประจำปี2566/2567 เพื่อรับรองผลการดำเนินงานตลอดปี2566 ที่ผ่านมา และคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อเข้าดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมให้เกิดความต่อเนื่อง โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ที่มี น.ส.ดวงพร อุดมทิพย์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจคนใหม่ คนที่ 33 

ทั้งนี้ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจมีจำนวนสมาชิกรวม 538 คน จาก 100 สังกัด  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มเติมความรู้ให้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจให้รู้เท่าทันสถานการณ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทุกวงการ และทุกวิชาชีพต้องปรับตัวเช่นเดียวกับวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่ต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รวมถึงการให้ความช่วยเหลือสวัสดิการแก่สมาชิก 

เปิดตัวคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจชุดใหม่ปี 67

สำหรับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2521 จนถึงปัจจุบัน สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้ก้าวสู่ปีที่ 46 และจะก้าวเดินต่อไปกับเพื่อนสมาชิก และพันธมิตรทุกองค์กรอย่างมั่นคง และร่วมสร้างสรรค์ ร่วมสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป

ส่วนรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่มีดวงพร อุดมทิพย์ ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นนายกสมาคมฯ ส่วนกรรมการประกอบด้วย สุพรรณี พุฒพิสุทธิ์ กรุงเทพธุรกิจ, กัญณัฎฐ์ บุตรดี กรุงเทพธุรกิจ, วุฒิณี ทับทอง ประชาชาติธุรกิจ, สกุลตา สาเหลา เดลินิวส์, ชมพูนุช  ภัทรขจี สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, เยาวลักษณ์ โบราณมูล สำนักข่าวไทย -ช่อง 9 MCOT, มาสุทธิ  ตั้งภควัตกุล สถานีโทรทัศน์ TNN16, ยินดี ฤตวิรุฬห์ เวลท์ พลัส ทูเดย์ -Wealthplustoday, และ ปริวัฒน์ หินพลอย สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย