วิทยุการบินฯ หนุน 'ฮับการบิน' เร่งบริหารจราจรทางอากาศ

วิทยุการบินฯ หนุน 'ฮับการบิน' เร่งบริหารจราจรทางอากาศ

วิทยุการบินฯ พร้อมหนุนไทยเป็นฮับการบินภูมิภาค เดินหน้าบริหารจราจรทางอากาศ ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมภูมิภาค รองรับการบินเข้า - ออกประเทศสะดวกมากขึ้น

นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยถึงนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงวิสัยทัศน์ “IGNITE THAILAND, AVIATION HUB” เพื่อประกาศถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค โดยระบุว่า บวท. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ มีความพร้อมในการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคต่อไปอย่างยั่งยืน

วิทยุการบินฯ หนุน \'ฮับการบิน\' เร่งบริหารจราจรทางอากาศ

โดย บวท. จะมุ่งเน้นบริหารจัดการความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) การนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการเที่ยวบินความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ ทำให้เที่ยวบินตรงต่อเวลาตามตารางการบิน การจัดสรรตารางการบินหรือ Slot Allocation ให้สอดคล้องกับค่าความสามารถในการรองรับ (Capacity) ของท่าอากาศยาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทางวิ่งรองรับความสามารถของท่าอากาศยาน (High Intensity Runway Operations :HIROs)

อีกทั้งปรับปรุงเส้นทางบิน สายหลักเชื่อมภูมิภาค ให้เป็นเส้นทางบินคู่ขนาน (Paralell Route) เพื่อรองรับการบินเข้า/ออกประเทศให้สะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และการปรับปรุงห้วงอากาศและเส้นทางบินสำหรับกลุ่มสนามบินที่มีความซับซ้อนสูง หรือ METROPLEX กลุ่มสนามบินหลักที่อยู่ภายในห้วงอากาศเดียวกันได้เพิ่มขึ้น และมีความปลอดภัยสูงสุด ได้แก่ กลุ่มสนามบินกรุงเทพ (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) กลุ่มสนามบินอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่) และกลุ่มสนามบินล้านนา (เชียงใหม่ ลำปาง)

วิทยุการบินฯ หนุน \'ฮับการบิน\' เร่งบริหารจราจรทางอากาศ