พาณิชย์ นำผู้ซื้อ ผู้นำเข้า เยี่ยมชมกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอม

พาณิชย์ นำผู้ซื้อ ผู้นำเข้า เยี่ยมชมกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นำคณะผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย จากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก กว่า 60 ราย เข้าเยี่ยมชมสวนมะพร้าวน้ำหอม โรงงานแปรรูป และตลาดศรีเมือง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการผลิต การแปรรูป และสร้างโอกาสทางการค้าในอนาคต

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้นำคณะผู้นำเข้า ผู้ซื้อ ตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพกว่า 60 ราย จากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ ภูมิภาคจีน สหภาพยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และกลุ่มประเทศ CLMV เข้าเยี่ยมคารวะนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และเยี่ยมชมสวนผลไม้มะพร้าวน้ำหอม โรงงานแปรรูปมะพร้าวน้ำหอม และตลาดกลาง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสร้างโอกาสทางการค้าในอนาคต

พาณิชย์ นำผู้ซื้อ ผู้นำเข้า เยี่ยมชมกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอม

โดยการเข้าเยี่ยมชมสวนมะพร้าวน้ำหอม ณ บริษัท วิไล อินเตอร์ จำกัด (Cozy Farm) ได้ชมกระบวนเพาะปลูกที่ได้มาตรฐานส่งออก แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) และมาตรการป้องกันการใช้แรงงานลิงในกระบวนการผลิตมะพร้าวเพื่อการส่งออก (GAP Monkey Free Plus) และการเข้าเยี่ยมชมโรงคัดบรรจุ บริษัท เอ็นซี โคโค่นัท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอม ภายใต้แบรนด์ nainamhom มากว่า 30 ปี ได้ชมกระบวนการคัดบรรจุผลไม้ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจทั้งในด้านคุณภาพมาตรฐานส่งออก และการขนส่งเพื่อคงคุณภาพของผลไม้

นอกจากนี้ ได้นำคณะผู้นำเข้าสำรวจตลาดกลางผักและผลไม้ ณ ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด และคณะให้การต้อนรับและนำชม

  พาณิชย์ นำผู้ซื้อ ผู้นำเข้า เยี่ยมชมกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอม

สำหรับกิจกรรมลงพื้นที่สวนผลไม้ สถานประกอบการ และตลาดกลางนี้ เป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ เพื่อรองรับมาตรการกีดกันทางการค้า” เพื่อผลักดันและส่งเสริมการส่งออกสินค้าผักและผลไม้ของไทยสู่ตลาดโลก