‘การบินไทย’ จับมือ ทอท.เปิดแผนดันฮับการบิน

‘การบินไทย’ จับมือ ทอท.เปิดแผนดันฮับการบิน

“การบินไทย” จับมือ ทอท. ดันกรุงเทพฯ เป็นฮับการบินระดับโลก เปิดความร่วมมือด้านบริการ และนวัตกรรม อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ การบินไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Connecting the Unconnected” ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินชั้นนำระดับโลก 

อย่างไรก็ดี การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติ ให้บริการเที่ยวบินสู่ 61 จุดหมายปลายทาง ครอบคลุมเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศทั้งในทวีปเอเชีย และเส้นทางข้ามทวีปในยุโรปและออสเตรเลีย และบริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจท่าอากาศยาน ซึ่งมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็น International Gateway ที่มีศักยภาพรองรับการเดินทางของผู้โดยสาร ในการเชื่อมต่อเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก 

‘การบินไทย’ จับมือ ทอท.เปิดแผนดันฮับการบิน

โดยเป้าหมายในการกำหนดแผนงานร่วมกันนั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการผลักดันให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบินชั้นนำระดับโลก ยกระดับการส่งมอบประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารในทุกมิติ มุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบิน โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการเช็คอิน เช่น การเช็คอินผ่าน Mobile Application ทั้งของการบินไทย และ Sawasdee by AOT 

รวมไปถึงส่งเสริมการเช็คอินด้วยตนเอง (Self Service Check-In หรือ Check-In KIOSK) ตลอดจน Biometric Check-in เป็นต้น อีกทั้งจะมีการพัฒนาประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเที่ยวบินในมิติต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารตารางเวลาขึ้น-ลงเที่ยวบิน การลดระยะเวลาขั้นต่ำในการต่อเครื่อง (Minimum Connecting Time) การขยายเวลาการเช็คอินล่วงหน้า การบริหารหลุมจอดประชิดอาคาร (Contact Gate) การบริหารอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal) และอาคารเทียบเครื่องบิน C D และ E เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารของการบินไทยและสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์

‘การบินไทย’ จับมือ ทอท.เปิดแผนดันฮับการบิน

นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงอากาศยาน ทั้งที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในดำเนินการในแต่ละมิติให้บรรลุเป้าหมายภายในกรอบเวลาที่เป็นข้อสรุปจากการประชุมดังกล่าว

‘การบินไทย’ จับมือ ทอท.เปิดแผนดันฮับการบิน