ครม.ไฟเขียวปรับปฏิทินงบฯ 67 เร็วขึ้น 2 สัปดาห์ เร่งดันเม็ดเงินลงเศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียวปรับปฏิทินงบฯ 67 เร็วขึ้น 2 สัปดาห์ เร่งดันเม็ดเงินลงเศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียวปรับปฏิทินงบฯ 67 เร็วขึ้น 2 สัปดาห์ ทูลเกล้าร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 3 เม.ย. เร่งดันเม็ดเงินลงระบบเศรษฐกิจไตรมาส 2 ปีนี้

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการจัดทำงบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้  (27 กุมภาพันธ์ 2567) มีมติรับทราบการปรับวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่สำนักงบประมาณรายงานว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567 สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าที่กำหนดไว้ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567 จึงมีมติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2567 ให้ปรับกำหนดวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567 เร็วขึ้นประมาณ 2 สัปดาห์  ดังนี้ 

ครม.ไฟเขียวปรับปฏิทินงบฯ 67 เร็วขึ้น 2 สัปดาห์ เร่งดันเม็ดเงินลงเศรษฐกิจ

1.สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567 วาระที่ 2-3 เดิมกำหนดวันที่      3-4 เมษายน 2567 เป็นวันที่ 20-21 มีนาคม  2567

2.วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567เดิมกำหนดวันที่ 9-10 เมษายน 2567 เป็นวันที่ 25-26 มีนาคม 2567

 

 

3.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบฯ  พ.ศ. 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใข้เป็นกฎหมายต่อไป เดิมกำหนดวันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นวันที่ 3 เมษายน 2567

“ทั้งนี้เมื่องบประมาณมีการประกาศใช้แล้วจะทำให้มีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้” นายคารม กล่าว