“ไทย”ผนึก”กลุ่มเคร์นส์”ปฏิรูปเกษตร สร้างความมั่นคงอาหารโลก

“ไทย”ผนึก”กลุ่มเคร์นส์”ปฏิรูปเกษตร สร้างความมั่นคงอาหารโลก

ไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเครนส์พร้อมรัฐมนตรีอีก 19 ประเทศ ในฐานะกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของโลกผลักดันการเจรจากฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรที่เสรีและโปร่งใส มุ่งแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ไม่เป็นธรรม สร้างความมั่นคงทางอาหารโลก

นางพิมพ์ชนก พิตต์ฟีลด์ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเปิดเผยว่า ในการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ ครั้งที่ 43 ในช่วงการประชุม MC13 ที่กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไทยได้ร่วมรับรองแถลงการณ์รัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ ครั้งที่ 43 เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของสมาชิกที่จะผลักดันการเจรจาปฏิรูปเกษตรให้มีความคืบหน้าและเป็นรูปธรรม หลังจากที่สมาชิกมีมติที่สำคัญในการยกเลิกการอุดหนุนส่งออกสินค้าเกษตรตั้งแต่ปี 2558 รวมทั้งตระหนักถึงสถานการณ์และความขัดแย้งที่อาจกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกและการใช้มาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นข้อจำกัดทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

โดยเรียกร้องให้สมาชิกกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตรใน 3ประเด็นหลักภายใต้ WTO ได้แก่ การเปิดตลาดที่จะมีการลดภาษีระหว่างประเทศสมาชิกอย่างค่อยเป็นค่อยไป การลดการอุดหนุนที่บิดเบือนการค้าให้แก่สินค้าเกษตร และการให้สมาชิกปฏิบัติตามมติที่ให้ยกเลิกการอุดหนุนส่งออกรวมทั้งขับเคลื่อนการใช้มาตรการห้ามหรือจำกัดการส่งออกสินค้าเกษตรอย่างโปร่งใสเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหารของนานาประเทศได้ 

“ไทย”ผนึก”กลุ่มเคร์นส์”ปฏิรูปเกษตร สร้างความมั่นคงอาหารโลก

นางพิมพ์ชนก กล่าวว่า  ไทยได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกับสมาชิกกลุ่มเคร์นส์ขับเคลื่อนการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าเกษตรในระยะสั้นและระยะยาว ควบคู่การแก้ไขวิกฤตทางอาหารและตอบรับการดำเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจะใช้โอกาสสำคัญในการเป็นรองประธานของกลุ่มเคร์นส์ในช่วงวาระ 1 ปี แสดงบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศให้เสรีเป็นธรรมและสร้างพันธมิตรกับสมาชิกอื่น ๆ และองค์การระหว่างประเทศ อาทิ FAO OECD WFP รวมทั้งจะสนับสนุนการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มต่าง ๆ ภายนอกทั้งกลุ่มเกษตรกร ภาคเอกชน และภาควิชาการ

 

กลุ่มเครนส์เป็นการรวมกลุ่มของประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญของโลก ประกอบด้วยสมาชิก 20 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา กัวเตมาลา อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปารากวัย เปรู ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ไทย อุรุกวัย และเวียดนาม โดยล่าสุดยูเครนเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกกลุ่มเคร์นส์อย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันผลักดันให้การค้าสินค้าเกษตรในระดับพหุภาคีภายใต้ WTO เป็นไปอย่างเสรี เป็นธรรม และมีความก้าวหน้ามากที่สุด 

ทั้งนี้ ในปี 2566 กลุ่มเคร์นส์มีการส่งออกสินค้าเกษตรรวมทั้งสิ้น 587,627 ล้านดอลลาร์  หรือ % 27 ของการส่งออกสินค้าเกษตรโลก โดยมีผู้ส่งออกสินค้าเกษตรในกลุ่มเคร์นส์ลำดับต้น ได้แก่ บราซิล มูลค่า 134,600ล้านดอลลาร์ แคนาดา มูลค่า 66,171 ล้านดอลลาร์ อินโดนีเซีย มูลค่า 51,221 ล้านดอลลาร์  อาร์เจนตินา 46,496 ล้านดอลลาร์  ออสเตรเลีย 45,317 ล้านดอลลาร์สำหรับไทยเป็นผู้ส่งออกสำคัญลำดับที่ 6 โดยมีมูลค่าส่งออก 41,207 ล้านดอลลาร์