'ดอนเมือง' ประกาศปรับระบบจราจรหน้าอาคารผู้โดยสาร เริ่ม 1 มี.ค.นี้

'ดอนเมือง' ประกาศปรับระบบจราจรหน้าอาคารผู้โดยสาร เริ่ม 1 มี.ค.นี้

“ท่าอากาศยานดองเมือง” จัดระบบการจราจรหน้าอาคารผู้โดยสาร แก้ปัญหาความแออัด และรับดีมานด์การเดินทางท่องเที่ยวโตต่อเนื่อง ประกาศ 1 มี.ค.นี้ รถแท็กซี่สาธารณะทุกคันใช้ช่องทาง PASSENGER DROP LANE

นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานดอนเมืองขานรับนโยบายของกระทรวงคมนาคม เร่งแก้ปัญหาการจราจรที่คับคั่งบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ขาออก) อาคาร 2 และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับจำนวนผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

โดยท่าอากาศยานดอนเมืองได้กำหนดมาตรการให้รถแท็กซี่สาธารณะทุกคันใช้ช่องทาง PASSENGER DROP LANE ส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567 เป็นต้นไป ยกเว้นรถแท็กซี่สาธารณะที่มีผู้โดยสาร ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  หรือต้องการใช้รถวีลแชร์ หรือนำรถวีลแชร์มาด้วยให้ส่งผู้โดยสารที่บริเวณประตูหมายเลข 5 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ขาออก) อาคาร 1

ในส่วนผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ที่ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรบริเวณชานชาลาอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ขาออก) อาคาร 2 สามารถใช้บริการช่องทาง PASSENGER DROP LANE เพื่อส่งผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการได้เช่นเดียวกัน

อีกทั้งท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ Airport Help เพื่ออำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสาร บริเวณช่องทาง PASSENGER DROP LANE ประตู 16 และ 17 ตลอด 24 ชั่วโมง และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกำกับดูแลการจราจรให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว เพื่อให้การบริการผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการในภาพรวมเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

 

\'ดอนเมือง\' ประกาศปรับระบบจราจรหน้าอาคารผู้โดยสาร เริ่ม 1 มี.ค.นี้