ราคาน้ำมันวันนี้ 24 ก.พ. ราคาน้ำมันล่าสุด ราคาน้ำมันทุกชนิด จาก ปตท. บางจาก

ราคาน้ำมันวันนี้ 24 ก.พ. ราคาน้ำมันล่าสุด ราคาน้ำมันทุกชนิด จาก ปตท. บางจาก

ราคาน้ำมันวันนี้ (24 ก.พ.67) อัปเดต ราคาน้ำมันล่าสุด ราคาน้ำมันทุกชนิด จากปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT ราคาน้ำมันเบนซิน ราคาน้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์ ได้ที่นี่

ราคาน้ำมันวันนี้ (24 ก.พ.67) อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด ราคาน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ราคาน้ำมันดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. หรือ โออาร์ , บางจาก , เชลล์ (Shell) และปั๊มน้ำมัน PT เช็ค ราคาน้ำมันทุกชนิด

 

 

ราคาน้ำมันนี้ 2567 ราคาน้ำมันล่าสุด (24 ก.พ.67) ราคาน้ำมันเบนซิน ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ราคาน้ำมันดีเซล จากปั๊ม ปตท. , บางจาก , เชลล์ และ PT มีดังนี้

 

ราคาน้ำมันวันนี้ (24 ก.พ.67) อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จาก ปั๊มน้ำมัน ปตท. 

 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.69 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.28 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.05 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 45.94 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.44 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 24 ก.พ. ราคาน้ำมันล่าสุด ราคาน้ำมันทุกชนิด จาก ปตท. บางจาก

 

ราคาน้ำมันวันนี้ (24 ก.พ.67) อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จาก ปั๊มน้ำมัน บางจาก 

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 49.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.69 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.28 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.05 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 24 ก.พ. ราคาน้ำมันล่าสุด ราคาน้ำมันทุกชนิด จาก ปตท. บางจาก

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้ (24 ก.พ.67) อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จาก ปั๊มน้ำมันเชลล์ 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.78 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.35 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.84 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 24 ก.พ. ราคาน้ำมันล่าสุด ราคาน้ำมันทุกชนิด จาก ปตท. บางจาก

 

ราคาน้ำมันวันนี้ (24 ก.พ.67) อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จาก ปั๊มน้ำมัน PT 

 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.05 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.28 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 46.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.94 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 24 ก.พ. ราคาน้ำมันล่าสุด ราคาน้ำมันทุกชนิด จาก ปตท. บางจาก

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์