ทอท. แจงเหตุรถไฟฟ้า APM ขัดข้อง กระทบ 4 เที่ยวบินดีเลย์

ทอท. แจงเหตุรถไฟฟ้า APM ขัดข้อง กระทบ 4 เที่ยวบินดีเลย์

ทอท. แจงเหตุรถไฟฟ้า APM ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขัดข้อง เกิดจากระบบไฟฟ้าสำรอง กระทบ 4 เที่ยวบินดีเลย์ เร่งจัดชัตเติลบัสบริการ ย้ำไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2567) ได้เกิดเหตุระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้เมื่อเวลา 09.45 น.จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุเกิดขึ้นในระหว่างที่ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีการปิดระบบไฟฟ้าหลักเพื่อทำการตรวจเช็กระบบตามแผนบำรุงรักษาที่กำหนดไว้ โดยในช่วงดังกล่าวปกติจะใช้ระบบไฟฟ้าสำรอง แต่การทดสอบครั้งนี้ระบบไฟฟ้าสำรองมีข้อบกพร่องทำให้ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ APM เป็นเหตุให้รถไฟฟ้า APM หยุดวิ่งชั่วคราว 

อย่างไรก็ดี เมื่อทราบสาเหตุ ทสภ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขระบบในทันที และใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง รถไฟฟ้า APM จึงกลับมาให้บริการได้ตามปกติ ทั้งนี้ ทอท. จะเร่งตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดจาก บริษัท แอโร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า APM และหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

 

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ในช่วงที่ระบบรถไฟฟ้า APM เกิดขัดข้องในระหว่างเวลา 09.45 - 13.00 น. โดยมีเที่ยวบินขาเข้า 3 เที่ยวบิน ขาออก 7 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 2,422 คน อย่างไรก็ตาม ทสภ. ได้เปิดใช้แผนรองรับกรณีรถไฟฟ้า APM หยุดให้บริการ โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร นอกจากนี้ ทสภ. และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการภาคพื้นยังได้จัดรถบัส รับ-ส่ง ผู้โดยสาร (Shuttle Bus) ระหว่างอาคาร SAT - 1 และอาคารผู้โดยสารเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ มีเที่ยวบินดีเลย์จำนวน 4 เที่ยวบิน เป็นเวลา 30 นาที โดยไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

ทอท. แจงเหตุรถไฟฟ้า APM ขัดข้อง กระทบ 4 เที่ยวบินดีเลย์