“ราคาน้ำมัน” ต้นทุนเศรษฐกิจไทยเทียบอาเซียน 

“ราคาน้ำมัน” ต้นทุนเศรษฐกิจไทยเทียบอาเซียน 

“ราคาน้ำมัน” คือต้นทางของต้นทุนทั้งด้านการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป ภาคการผลิตในเกือบทุกอุตสาหกรรม ภาคการขนส่งทั้งขนคน และขนของ ยังรวมถึงภาคบริการในรูปแบบต่างๆ ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หากราคาน้ำมันมีราคาแตกต่างกัน นั่นหมายความว่า ต้นทุนด้านเศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตก็จะต่างกัน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ข้อมูล “ราคาเบนซิน และดีเซลในอาเซียน” ของประเทศในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมไทยพบว่า ไทยมีต้นทุนราคาพลังงานที่สัดส่วนใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาค 

ขณะที่สิงคโปร์มีต้นทุนพลังงานที่สูงมากที่สุดในภูมิภาคนี้คือ เฉลี่ย 68.87 บาทต่อลิตร สำหรับน้ำมันเบนซิน ส่วนดีเซลอยู่ที่ 67.32 บาทต่อลิตร 

 

ด้านประเทศที่มีต้นทุนค่าน้ำมันต่ำสุดได้แก่ บรูไน อยู่ที่ 13.6 บาทต่อลิตร สำหรับน้ำมันเบนซิน  7.96 บาทต่อลิตรสำหรับน้ำมันดีเซล โดยราคานี้เฉลี่ยในช่วงเดือนธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งราคาน้ำมันในตลาดโลกไม่ได้สูงสุดหรือต่ำสุดอย่างมีนัยสำคัญเหมือนช่วงที่ผ่านๆ มา 

ดังนั้นหากเทียบขีดความสามารถการเเข่งขันของไทยกับประเทศในอาเซียนผ่านราคาน้ำมันก็จะพบว่าไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

 

 

 

   พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์