เอกชนขานรับวิชั่นประเทศไทย ฟังมุมมอง วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

เอกชนมั่นใจแค่ไหน หลังนายกฯ แถลงวิชั่นประเทศไทย ฟังมุมมองจาก วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย

นายกฯ ประกาศวิสัยทัศน์ประเทศไทย Thailand Vision ชู 8 โอกาสไทยผงาด 'ผู้นำเศรษฐกิจโลก' ตั้งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก เคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคต ครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยว รักษาพยาบาล และสุขภาพ อาหาร การบิน อีวี เทคโนโลยี และการเงินเอกชนมั่นใจแค่ไหน หลังนายกฯ แถลงวิชั่นประเทศไทย ฟังมุมมองจาก วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์