'บอร์ด กฟผ.' เคาะ 'เทพรัตน์ เทพพิทักษ์' นั่งผู้ว่าฯ คนที่ 16 หลังยื้อเวลานับปี

'บอร์ด กฟผ.' เคาะ 'เทพรัตน์ เทพพิทักษ์' นั่งผู้ว่าฯ คนที่ 16 หลังยื้อเวลานับปี

บอร์ด กฟผ. ยืนยันเสนอชื่อ “นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์” เข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าการ กฟผ.  หลังยื้อเวลานานนับปี พร้อมเตรียมนำเสนอกระทรวงพลังงาน และรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป    

วันนี้ (21 ก.พ. 2567) คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 มีมติเห็นชอบการยืนยันเสนอชื่อให้ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการเสนอ สืบแทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

สำหรับขั้นตอนจากนี้ กฟผ. จะนำเสนอกระทรวงพลังงาน รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ กฟผ. ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 3 ก.พ. 2566 มีผู้สมัครเป็นรองผู้ว่าการ กฟผ. เข้ารับการคัดเลือก ซึ่งมีคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นไปตามประกาศ จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ดังนี้

1. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

3. นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

4. นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ต่อมาบอร์ดกฟผ. ชุดเก่า โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน วันที่ 8 มี.ค. 2566 ได้มีมติเลือก นายเทพรัตน์ เป็นผู้ว่าการคนใหม่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาที่มี นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน สมัยนั้น เป็นประธานเสนอ