บัญชีกลางเพิ่มรายการ “ยาฉีด”ผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง เบิกจ่ายได้

บัญชีกลางเพิ่มรายการ “ยาฉีด”ผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง เบิกจ่ายได้

กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการ “ยาฉีด”สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงยาที่จำเป็น และมีประสิทธิภาพต่อการรักษาสามารถเบิกจ่ายได้

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ร่วมกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กำหนดแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายาฉีด สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง ที่ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

โดยกำหนดเพิ่มรายการยาฉีดชนิดใหม่ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 อีก 1 รายการ จากเดิมผู้ป่วยสามารถเบิกได้ จำนวน 2 รายการ ทำให้ปัจจุบันผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงสามารถเข้าถึงยาเพื่อการรักษาดังกล่าวได้ 3 รายการ โดยมีอัตราการเบิกจ่ายค่ายา ดังนี้  

1. ยา Evolocumab  ราคา 5,000 บาท ต่อเข็ม

2. ยา Alirocumab  ราคา 5,000 บาท ต่อเข็ม

3. ยา Inclisiran  ราคา 50,000 บาท ต่อเข็ม

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัว สามารถเข้าถึงยาที่จำเป็น และมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาวการณ์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระงบประมาณ ได้ขอความร่วมมือจากสถานพยาบาลในการใช้ยาฉีดดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายาที่กำหนดขึ้น โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากผู้ป่วย

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง  หมายเลขโทรศัพท์  0-2127- 7000 ต่อ 6850  ในวัน และเวลาทำการ

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์