หนุนเก็บ ‘ค่าเหยียบแผ่นดิน’ พัฒนาท่องเที่ยว

ฟังมุมมองเอกชน 'หอการค้าไทย' เปิดแผนกระตุ้นภาคท่องเที่ยว หนุนเก็บค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดินหวังสร้างรายได้เข้าประเทศปีนี้ไม่น้อยกว่า 8 พันล้านบาท ร่วมพูดคุยกับ สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ฟังมุมมองเอกชน 'หอการค้าไทย' เปิดแผนกระตุ้นภาคท่องเที่ยว หนุนเก็บค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดินหวังสร้างรายได้เข้าประเทศปีนี้ไม่น้อยกว่า 8 พันล้านบาท ร่วมพูดคุยกับ สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย