'กรมเจ้าท่า' ชี้ฟรีวีซ่าจีน หนุนธุรกิจเรือภัตตาคารโตก้าวกระโดด

'กรมเจ้าท่า' ชี้ฟรีวีซ่าจีน หนุนธุรกิจเรือภัตตาคารโตก้าวกระโดด

“กรมเจ้าท่า” ชี้อานิสงส์ฟรีวีซ่าดึงนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทย ดันยอดใช้บริการท่องเที่ยวทางน้ำ ธุรกิจเรือภัตตาคารโตก้าวกระโดด หนุนสถิติผู้โดยสารเดือนม.ค.ที่ผ่านมา พุ่ง 7.4 ล้านคน เพิ่มขึ้น 20.71%

นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.2566 – ก.พ.2567 เห็นสัญญาณบวกชัดเจนสำหรับการฟื้นตัวของปริมาณนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยมากขึ้น ในส่วนของการท่องเที่ยวทางน้ำพบว่าในพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วง 3 – 4 เดือนที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจีนจองโปรแกรมท่องเที่ยวทางน้ำเพิ่มเติมอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะโปรแกรมท่องเที่ยวเรือภัตตาคารในช่วงเย็น และโปรแกรมเรือหางยาวท่องเที่ยวตามวัด และสถานที่สำคัญต่างๆ

“กรมเจ้าท่าคาดการณ์ว่าในเดือนมี.ค.นี้ จะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเรือโดยสาร เรือด่วน เรือข้ามฟาก เรือไฟฟ้า ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในช่วงปลายปี 2567 ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของประเทศไทย อาจมีจำนวนนักท่องเที่ยวฟื้นตัวกลับมาใกล้เคียงช่วงปี 2562 ก่อนเกิดโควิด-19”

อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ปริมาณการเดินทางขนส่งทางน้ำปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบว่าในเดือนม.ค.ที่ผ่านมา มีผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวสูงถึง 7,468,151 คน หรือเฉลี่ยวันละ 240,908 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 20.71% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีจำนวนผู้โดยสาร 6,186,630 คน หรือเฉลี่ย 199,569 คนต่อวัน

สำหรับจำนวนเที่ยวเรือในเดือนม.ค.2567 มีจำนวน 155,304 เที่ยว เฉลี่ยวันละ 5,010 เที่ยวต่อวัน พบว่าจังหวัดที่มีจำนวนผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวที่สัญจรทางน้ำมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 2,041,358 คน เฉลี่ยวันละ 65,850 คนต่อวัน ส่วนจำนวนเที่ยวเรือที่ให้บริการ 39,651 เที่ยว เฉลี่ยวันละ 1,279 เที่ยวต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 21.46%

ทั้งนี้ในส่วนของการใช้บริการในภูมิภาคจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนม.ค.2566 พบว่า จังหวัดภูเก็ต มีจำนวนผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยว 713,623 คน เฉลี่ยวันละ 23,020 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 31.72% รองลงมาคือ จังหวัดกระบี่ มีจำนวนผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยว 621,370 คน เฉลี่ยวันละ 20,044 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 25.49%

\'กรมเจ้าท่า\' ชี้ฟรีวีซ่าจีน หนุนธุรกิจเรือภัตตาคารโตก้าวกระโดด

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์