ราคาน้ำมันวันนี้ 18 ก.พ. ราคาน้ำมันล่าสุด ราคาน้ำมันทุกชนิด จาก ปตท. บางจาก

ราคาน้ำมันวันนี้ 18 ก.พ. ราคาน้ำมันล่าสุด ราคาน้ำมันทุกชนิด จาก ปตท. บางจาก

ราคาน้ำมันวันนี้ 18 ก.พ.67 ราคาน้ำมันล่าสุด ราคาน้ำมันทุกชนิด จากปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์ PT เช็กราคาน้ำมันเบนซิน ราคาน้ำมันดีเซล ล่าสุดขยับเท่าไหร่

ราคาน้ำมันวันนี้ 18 ก.พ.67 อัปเดต ราคาน้ำมันล่าสุด ราคาน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ราคาน้ำมันดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บมจ.บางจากปิโตรเลียม บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell) และ PT เช็กเลย ราคาน้ำมันทุกชนิด

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 2567 ราคาน้ำมันเบนซิน ราคาน้ำมันดีเซล ราคาน้ำมันล่าสุด จากปั๊ม ปตท. , บางจาก , เชลล์ และ PT มีดังนี้

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 18 ก.พ.67 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จาก ปั๊มน้ำมัน ปตท. 

 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.99 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.58 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.35 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 46.24 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.74 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 18 ก.พ.67 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จาก ปั๊มน้ำมัน บางจาก 

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 49.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.99 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.58 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.35 บาท/ลิตร

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 18 ก.พ.67 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จาก ปั๊มน้ำมัน เชลล์ 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.08 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.65 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.84 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 18 ก.พ.67 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จาก ปั๊มน้ำมัน ปั๊ม PT 

 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.35 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.58 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 46.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.24 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 18 ก.พ. ราคาน้ำมันล่าสุด ราคาน้ำมันทุกชนิด จาก ปตท. บางจาก