ลุ้นรัฐงัดมาตรการเฉพาะหน้า 'หนุน' เศรษฐกิจ

คลังเร่งศึกษามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม หลังโครงการดิจิทัลวอลเล็ตล่าช้า มาตรการทางการคลังแบบไหนที่จะตอบโจทย์เศรษฐกิจไทยเวลานี้ ฟังมุมมองจาก รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย

คลังเร่งศึกษามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังโครงการดิจิทัลวอลเล็ตล่าช้า เม็ดเงินงบประมาณปี 2567 ยังไม่เข้าสู่ระบบ มาตรการทางการคลังแบบไหนที่จะตอบโจทย์เศรษฐกิจไทยเวลานี้ ฟังมุมมองจาก รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์