'วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ' รอดข้อหาฟอกเงิน คดีSTARK เหตุไม่พบเส้นทางเงินเชื่อมโยง

'วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ' รอดข้อหาฟอกเงิน คดีSTARK เหตุไม่พบเส้นทางเงินเชื่อมโยง

เปิดข้อหาอัยการฟ้อง "วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ" คดี STARK ความผิดพ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ และฉ้อโกง ไม่มีข้อหาฟอกเงินเหมือนผู้ต้องหารายอื่น เหตุไม่พบเส้นทางการเงินทุจริตเข้าบัญชี

ความคืบหน้าพนักงานอัยการคดีพิเศษ 1 สำนักงานอัยการสูงสุด มีคำสั่งฟ้อง นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ใน คดีทุจริต บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ STARK ซึ่งศาลอาญาได้พิจารณาคำร้องอัยการโจทก์เเล้วมีคำสั่งประทับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.441/2567

ภายหลังนายวนรัชต์ ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ ขอปล่อยชั่วคราว ซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีลักษณะเป็นการสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน และมีมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมาก โจทก์คัดค้านการปล่อยชั่วคราวจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
 

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ข้อหาที่อัยการส่งฟ้องนายวนรัชต์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ STARK ในความผิดฐานเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทกระทำโดยทุจริต ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง ประกอบมาตรา 89/7 และมาตรา 89/24 มาตรา 306 มาตรา 312 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 มาตรา 91 มาตรา 343

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของนายวนรัชต์ ทางอัยการไม่ได้มีการสั่งฟ้องในข้อหาฟอกเงิน เนื่องจากการตรวจสอเส้นทางเงิน ไม่พบว่ามีการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเข้าออกบัญชีนายวนรัชต์

นายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากการตรวจสอบไปยังพนักงานอัยการที่ทำคดีนี้ ได้รับการชี้แจงถึงสาเหตุที่อัยการไม่ได้ส่งฟ้องนายวนรัชต์ ในข้อหาคดีฟอกเงิน เพราะทาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ไม่ได้แจ้งข้อหานายวนรัชต์ ตั้งแต่แรก

นอกจากนี้ เอกสารหลักฐานจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ก็ไม่พบว่ามีเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนายวนรัชต์ ทางอัยการจึงมีคำสั่งฟ้องข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อหาฉ้อโกง ไม่เหมือนกับผู้ต้องหารายอื่นที่อัยการมีคำสั่งฟ้องในคดีฟอกเงินด้วย

ข้อมูลอ้างอิง - ฐานเศรษฐกิจ