ดีบุก เมตริกตันละ 933,670.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 73,680.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 933,670.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 73,680.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ดีบุก	เมตริกตันละ 933,670.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 73,680.00