10 รายการสินค้าส่งสหรัฐ เฝ้าระวังป้องแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า

10 รายการสินค้าส่งสหรัฐ  เฝ้าระวังป้องแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.)ได้ยกระดับการให้บริการตรวจถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับรายการสินค้าเฝ้าระวัง ผ่านทางระบบตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ (ROVERs Plus) เต็มรูปแบบ ซึ่งตลาดส่งออกสินค้าสำคัญอย่างสหรัฐต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

โดยผู้ส่งออกสามารถยื่นคำขอและรับผลการตรวจถิ่นกำเนิดผ่านระบบ ROVERs Plus เพื่อใช้ประกอบการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Form CO ทั่วไป) ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก ปรับลดขั้นตอนการยื่นคำขอฯ และตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าให้กับผู้ส่งออกได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คต. ได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการยื่นคำขอตรวจคุณสมบัติฯ ให้รองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และปรับปรุงบัญชีรายการสินค้าเฝ้าระวัง และเพิ่มเติมรายการสินค้า สำหรับการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐ

จำนวน 10 รายการ ได้แก่ (1) ท่อเหล็ก (2) ลวดและเคเบิลทำจากอลูมิเนียม (3) ล้อรถ (4) ส่วนประกอบรถ (5) ใบเลื่อย (6) พื้นไม้ (7) ผลิตภัณฑ์จากหินควอตซ์ (8) ไม้แขวนเสื้อ (9) สปริงด้านใน และ (10) ผลิตภัณฑ์จากไม้ ส่งผลให้ปัจจุบันมีรายการสินค้าเฝ้าระวังรวมทั้งสิ้น 58 รายการ ทั้งนี้ คต. ได้มีการประสานความร่วมมือกับศุลกากรประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลไกการป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น