คลื่น AI กวาด 'ตกงาน' กว่า 3 แสนคน ฟังมุมมอง ดร.ธนิต โสรัตน์

ธุรกิจโลกเผชิญความท้าทาย แห่เลย์ออฟพนักงาน ถูก “เอไอ” เข้ามาแทนที่ ผู้เชี่ยวชาญห่วงแรงงานไทยเสี่ยงตกงาน 2.5 แสนคน ภายใน 3 ปี หากไม่เร่งปรับตัว ร่วมพูดคุยกับ ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า และอุตสาหกรรมไทย

ธุรกิจโลกเผชิญความท้าทาย แห่เลย์ออฟพนักงาน ถูก “เอไอ” เข้ามาแทนที่ ผู้เชี่ยวชาญห่วงแรงงานไทยเสี่ยงตกงาน 2.5 แสนคน ภายใน 3 ปี หากไม่เร่งปรับตัว ร่วมพูดคุยกับ ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า และอุตสาหกรรมไทย

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์