ธอส.เตรียมขายหนี้บ้าน“หมื่นล้าน”เข้าเอเอ็มซีแบงก์รัฐ

ธอส.เตรียมขายหนี้บ้าน“หมื่นล้าน”เข้าเอเอ็มซีแบงก์รัฐ

ธอส.เตรียมขายหนี้เสียบ้านวงเงินหมื่นล้านบาทเข้าเอเอ็มซีที่แบงก์รัฐกำลังจัดตั้ง เพื่อบริหารพอร์ตหนี้ให้มีสถานะที่ดีขึ้น

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)เผยว่า ธนาคารมีแผนที่จะตัดขายหนี้เสียบ้านออกไปให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์(เอเอ็มซี)ที่แบงก์รัฐแห่งหนึ่งกำลังจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นการบริหารพอร์ตสินเชื่อรวมให้มีสถานะที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ หนี้เสียจำนวนดังกล่าวนั้น ธนาคารได้มีการตั้งสำรองหนี้ไว้ทั้งจำนวนแล้ว ดังนั้น จึงไม่กระทบต่องบดุลของธนาคาร

เขากล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา ธนาคารเคยมีแผนที่จะจัดตั้งเอเอ็มซีด้วยตัวเอง แต่เมื่อทำการศึกษาพบว่า ด้วยกฎหมายจัดตั้งของธนาคารนั้น สามารถรับซื้อหนี้เสียได้เฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น จึงไม่คุ้มค่าต่อการจัดตั้ง ดังนั้น เราจึงเลือกใช้แนวทางที่จะขายหนี้เสียออกไป

“ทางธนาคารออมสินมีแผนที่จะจัดตั้งเอเอ็มซีขึ้นมารับซื้อหนี้เสียของแบงก์รัฐ เราก็มีแผนจะเข้าร่วมโดยการขายหนี้เสียของเราออกไปวงเงินประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาท”

ปัจจุบัน ธนาคารมีหนี้เสียอยู่ที่ 3.81% ของพอร์ตสินเชื่อ 1.71 ล้านล้านบาท ลดลงจากเป้าหมายหนี้เสียที่อยู่ในระดับ 4.16%