กรมการข้าว ตั้งเป้าส่งออกข้าวอันดับ 1 เตรียมประกาศรับรองข้าวพันธุ์ใหม่

กรมการข้าว ตั้งเป้าส่งออกข้าวอันดับ 1 เตรียมประกาศรับรองข้าวพันธุ์ใหม่

กรมการข้าว เตรียมประกาศรับรองข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่ม เดินหน้าพัฒนาคุณภาพ พร้อมตั้งเป้าส่งออกข้าวอันดับ 1 ในอีก 3 - 4 ปี

รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งเน้นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้พัฒนาพันธุ์ข้าวที่หลากหลาย เพื่อให้เกษตรกรได้มีพันธุ์ข้าวให้เลือกเพาะปลูก

ตอบโจทย์ในแต่ละพื้นที่ มีศักยภาพการผลิตที่สูงขึ้น รองรับความต้องการของตลาดโลก ที่ผ่านมา กรมการข้าว ได้รับรองพันธุ์ข้าวมาอย่างต่อเนื่อง กว่า 172 พันธุ์ ครอบคลุมทุกชนิดและประเภทข้าวที่ปลูกในไทย และเตรียมประกาศรับรองข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มเติมซึ่งให้ผลผลิตสูง

กรมการข้าว ตั้งเป้าส่งออกข้าวอันดับ 1 เตรียมประกาศรับรองข้าวพันธุ์ใหม่

  • ข้าวเจ้าพื้นแข็ง : ผลผลิตสูง ศักยภาพให้ผลผลิต 1,300 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 110-115 วัน ต้นแข็ง ไม่หักล้ม ต้านทานโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก สามารถ ผลิตเป็นข้าวสาร 100% ชั้น 1 ได้
  • ข้าวเจ้าพื้นแข็ง : ผลผลิตสูง อายุสั้น (95-105 วัน) ศักยภาพให้ผลผลิต 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดเรียว ยาว ท้องไข่น้อย ปริมาณอมิโลส 26.6% มีกลิ่นหอม (ปริมาณ 2AP = 0.418 ppm) ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทนน้ำท่วมฉับพลันปานกลาง

 

กรมการข้าว ตั้งเป้าส่งออกข้าวอันดับ 1 เตรียมประกาศรับรองข้าวพันธุ์ใหม่

ขณะเดียวกัน ยังเน้นพัฒนาความสามารถด้านการผลิตและการตลาด ส่งเสริมผลิตข้าวคุณภาพให้ได้มากที่สุด และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับแก่เกษตรกร

เพื่อพัฒนาให้ในอนาคตอีก 3 - 4 ปี จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวคุณภาพอันดับหนึ่ง