“พาณิชย์” ส่งถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

“พาณิชย์” ส่งถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

“พาณิชย์” ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดส่งถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ พร้อมจัดธงฟ้าราคาประหยัด นำสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ และสินค้าทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือน ไปจำหน่ายให้พี่น้องประชาชน

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้รับนโยบายจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างเร่งด่วน จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนจัดทำถุงยังชีพ   จำนวน 500 ชุด เพื่อจัดส่งไปยังพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนที่ประสบอุทกภัย ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส สำหรับมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ๆ ได้รับผลกระทบ และเป็นการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น

“พาณิชย์” ส่งถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดูแลและลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่อง กรมการค้าภายในได้เตรียมจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายให้กับประชาชน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15-31 ม.ค.2567 โดยจำหน่ายจุดละ 1-2 วัน รวม 54 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดยะลา 18 ครั้ง ณ อำเภอเมืองยะลา ยะหา กาบัง รามัน กรงปินัง บันนังสตา และธารโต จังหวัดปัตตานี 10 ครั้ง ณ อำเภอเมืองปัตตานี โคกโพธิ์ สายบุรี หนองจิก แม่ลาน กะพ้อ มายอ ทุ่งยางแดง ไม้แก่น และยะรัง จังหวัดนราธิวาส 26 ครั้ง ณ อำเภอเมืองนราธิวาส สุไหงปาดี สุไหงโก-ลก สุคิริน ศรีสาคร แว้ง รือเสาะ ระแงะ ยี่งอ บาเจาะ ตากใบ เจาะไอร้อง และจะแนะ

“พาณิชย์” ส่งถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

“กระทรวงพาณิชย์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และเยียวยาพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนสามารถพลิกฟื้นกลับมาเป็นปกติ ได้ในเร็ววัน”นางโสรดา กล่าว