กระทรวงเกษตรฯ ถก โมเดิร์นเทรด แก้วิกฤติราคาหมูตกต่ำ

กระทรวงเกษตรฯ ถก โมเดิร์นเทรด แก้วิกฤติราคาหมูตกต่ำ

กระทรวงเกษตรฯ ดึงโมเดิร์นเทรด ลดปัญหาการพ่อค้าคนกลางกดราคา ร่วมสร้างเสถียรภาพอุตสาหกรรมสุกร จัดเวทีรายใหญ่ช่วยรายย่อย แก้วิกฤติราคาหมูตกต่ำ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผย ภายหลังการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด ว่า  ได้หารือถึงแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยมีนายไชยา พรหมมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมด้วย   ซึ่งจากปัญหาราคาสุกรตกต่ำ ทำให้เกษตรกรรายย่อยได้รับผลกระทบขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรี จึงได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันหามาตรการในการลดต้นทุนการผลิต และการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร 

กระทรวงเกษตรฯ จึงได้จัดเวทีประชุมหารือระหว่างเกษตรกรรายย่อย และผู้ประกอบการรายใหญ่  โดยได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรายใหญ่ ช่วยกันรักษาเสถียรภาพราคาสุกร ไม่ให้กระทบกับราคาต้นทุนของเกษตรกรรายย่อย    และจะหามาตรการร่วมกันกับกรมปศุสัตว์และกรมการค้าภายใน ในการกำหนดราคาสินค้าสุกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้สามารถขายสินค้าสุกรในราคาที่เป็นธรรม และไม่กระทบกับผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาการกดราคาจากพ่อค้าคนกลางด้วย

กระทรวงเกษตรฯ ถก โมเดิร์นเทรด แก้วิกฤติราคาหมูตกต่ำ กระทรวงเกษตรฯ ถก โมเดิร์นเทรด แก้วิกฤติราคาหมูตกต่ำ

 

“กลุ่มโมเดิร์นเทรด ที่เข้าร่วมหารือ พร้อมที่จะช่วยเหลือ ในการจำหน่าย ราคาหมูที่เป็นธรรมกับผุู้เลี้ยงและผู้บริโภค อุตสาหกรรมสุกรในประเทศจึงจะไปรอด อีกทั้งยังช่วยขจัด ปัญหาหมูเถื่อนให้หมดไปด้วย ”

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิตนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชทดแทน คือ ข้าวโพด และถั่วเหลือง ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร นำร่อง 500 ตำบล สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ให้เกษตรกรต่อไป

สำหรับกลุ่มโมเดิร์นเทรดที่ให้ความร่วมมือประกอบด้วย  ได้แก่ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด (เบทาโกรช็อป), บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (Big C), บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (Makro), บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus's และ CP fresh mart)

 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดส์ รีเทล จำกัด (TOP), บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด (Go Wholesale), บริษัท ไทย ฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต จำกัด, บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ตลอดจนสมาคม/ชมรมผู้เลี้ยงสุกร กลุ่มเกษตรกรรายย่อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง