ลดค่าไฟ - ดีเซล 'กด' ต้นทุนการผลิต? ฟังมุมมอง อิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

รอง ส.อ.ท. โต้เดือด ลั่นเสนาบดีที่ดีต้องไม่ให้ประชาชนมาคอยลุ้นค่าไฟทุก 4 เดือน ย้ำต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอเพื่อความยั่งยืน ไม่ลูบหน้า ปะจมูก หรือเฉไฉ คุยกับ อิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รมว.พลังงาน จี้ถามสภาอุตสาหกรรม ออกมาตรการลดราคาสินค้า ช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้าง หลังรัฐบาลลดค่าไฟ - น้ำมัน แบ่งเบาภาระต้นทุนเอกชนมานานหลายเดือน ด้านรอง ส.อ.ท. โต้เดือด ลั่นเสนาบดีที่ดีต้องไม่ให้ประชาชนมาคอยลุ้นค่าไฟทุก 4 เดือน ย้ำต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอเพื่อความยั่งยืน ไม่ลูบหน้า ปะจมูก หรือเฉไฉ คุยกับ อิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์