เวียดนามชู 'สุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์' ผู้บริหาร CPF สร้างความมั่นคงอาหาร

เวียดนามชู 'สุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์' ผู้บริหาร CPF สร้างความมั่นคงอาหาร

“สุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์” ผู้บริหารซีพีเอฟ ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นคนไทยคนแรกรับรางวัลเกียรติยศ Lifetime Achievement

Association for Food Transparency (AFT) และ Food Share Sustainable Food Development Network องค์กรด้านการพัฒนาความมั่นคงอาหาร ของประเทศเวียดนาม มอบรางวัลเกียรติยศ Lifetime Achievement Award แก่ นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์​ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)​ หรือ ซีพีเอฟ

ทั้งนี้ เพื่อยกย่องในฐานะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จสูงสุดและมีคุณูปการต่อความมั่นคงทางอาหารของเวียดนาม ในพิธีมอบรางวัล Food Hero 2023 Award นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินี้

Association for Food Transparency (AFT) และ Food Share Sustainable Food Development Network  มอบรางวัล Lifetime Achievement Award เพื่อยกย่องและเชิดชูผู้นำองค์กรในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของเวียดนามที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น

ช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทและอุทิศตนในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและภาคเกษตรอุตสาหกรรมมาโดยตลอด เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ เป็นผู้บริหารคนไทยที่ได้นำความรู้และประสบการณ์ความสำเร็จในการทำงานในประเทศไทยมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรเวียดนาม ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ ซี.พี.เวียดนาม ในปี 2548 จนถึงปัจจุบัน

ตลอด 3 ทศวรรษ ซีพี เวียดนามมีส่วนส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตอาหาร สร้างความทันสมัยให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ส่งมอบอาหารคุณภาพปลอดภัย เพิ่มคุณค่าโภชนาการ ขีดความสามารถทางการแข่งขันสู่เวทีการค้าระดับสากล มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเวียดนามและครอบครัวหลายล้านคน 

ซี.พี.เวียดนาม เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุข โภชนาการ และความมั่นคงด้านอาหารให้กับประชาชนเวียดนามทั้งในสภาวะปกติ และวิกฤติ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19  เป็นแบบอย่าง “นักลงทุนคุณภาพ” และเป็นนักธุรกิจไทยคนแรกที่ได้รับการเชิดชูเกียรติได้รับรางวัลครั้งนี้

นอกจากนี้ ภายในพิธีมอบรางวัล Food Hero 2023 Award    มอบรางวัล “Outstanding Achievement” แก่ กองทุน CPV’s Donation Fund เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นโดยผู้บริหารและพนักงาน ซี.พี. เวียดนาม

เพื่อส่งต่อความรักความห่วงใย และร่วมดูแลชุมชนและประชาชนชาวเวียดนาม ผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม อาทิ โครงการบริจาคโลหิต เป็นต้น

Food Hero Awards 2023 จัดขึ้นโดย Association for Food Transparency (AFT) และ Food Share Sustainable Food Development Network เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กร บุคคล และธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสำหรับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหารของเวียดนาม เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 43 ปี วันอาหารโลก