‘นฤมล’ ถก WeChat รุกขยายตลาดจีน 1,400 ล้านคน

ได้หารือกับผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม WeChat จากจีน รวมถึงกระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนาเป็นแอคเคาท์สำหรับประเทศไทย โดยเฉพาะเพื่อเปิดตลาดให้เกษตรกร และเอสเอ็มอีไทยเข้าถึงตลาดจีน 1,400 ล้านคน

ผู้แทนการค้าไทย ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ระบุ ได้หารือกับผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม WeChat จากจีน รวมถึงกระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนาเป็นแอคเคาท์สำหรับประเทศไทย โดยเฉพาะเพื่อเปิดตลาดให้เกษตรกร และเอสเอ็มอีไทยเข้าถึงตลาดจีน 1,400 ล้านคน โดยจีนเป็นตลาดสำคัญที่สร้างเม็ดเงินจากการส่งออกสินค้าเกษตร ซึ่งไทยยังมีโอกาสอีกมากในการขยายตลาดจีน

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์