'สุริยะ' ลุยจีบเอกชนสายเดินเรือญี่ปุ่น ร่วมทุน 'แลนด์บริดจ์'

'สุริยะ' ลุยจีบเอกชนสายเดินเรือญี่ปุ่น ร่วมทุน 'แลนด์บริดจ์'

“สุริยะ” ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่น ดึงเอกชนโลจิสติกส์ และสายเดินเรือขนาดใหญ่ร่วมทุน “แลนด์บริดจ์” พร้อมวางแนวทางการบินเส้นทางไทย - ญี่ปุ่น เพิ่ม Slot หลังเปิดใช้รันเวย์ 3 สุวรรณภูมิ รองรับ 2,800 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ หวังแก้ปัญหาตั๋วแพง หนุนดีมานด์นักท่องเที่ยว

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยคณะทำงานกระทรวงคมนาคม ได้เข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับ นายไซโต เท็ตสึโอะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (MLIT) ณ อาคารสำนักงาน MLIT กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่น สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น (The Commemorative Summit for the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation) ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2566

สำหรับการประชุมหารือในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างกระทรวงคมนาคม และ MLIT โดยได้มีการนำเสนอการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ เชื่อมโยงระหว่างท่าเรือที่อยู่ฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากนักลงทุนญี่ปุ่น เพื่อนำมาประกอบในการจัดทำร่างเอกสารเชิญชวนผู้ลงทุนในการร่วมลงทุนโครงการ (RFP) ต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้เชิญชวนให้บริษัทโลจิสติกส์ และบริษัทเดินเรือขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น เข้ามาลงทุนในโครงการดังกล่าวของประเทศไทยด้วย

\'สุริยะ\' ลุยจีบเอกชนสายเดินเรือญี่ปุ่น ร่วมทุน \'แลนด์บริดจ์\'

อีกทั้งในการประชุมหารือครั้งนี้ ยังได้หารือถึงความร่วมมือการลงทุนระบบราง โดยได้หารือให้ MLIT และผู้ประกอบการญี่ปุ่นร่วมมือในการผลักดันโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ของประเทศไทย ตามแผนแม่บทระบบการขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือ M-MAP รวมถึงจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางมาประจำที่กรมการขนส่งทางราง (ขร.) และสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือความร่วมมือทางด้านการบินในเส้นทางระหว่างไทยและญี่ปุ่น เพื่อแก้ปัญหาราคาค่าโดยสารแพง และตอบสนองต่อความต้องการในการเดินทางของนักท่องเที่ยวในเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากแต่ละสายการบินจะสามารถขอตารางการบิน (Slot) ในเส้นทางไทย - ญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้ ภายหลังจากการเปิดให้บริการทางวิ่งเส้นที่ 3 (รันเวย์ที่ 3) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่จะช่วยเพิ่มปริมาณเที่ยวบินได้มากถึง 2,800 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะมี Slot เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นโอกาสที่ดีของสายการบินรายใหม่ของญี่ปุ่น ที่ต้องการเปิดเส้นทางการบินมายังประเทศไทย สามารถขอ Slot การบินเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้มีเที่ยวบินระหว่างไทย และญี่ปุ่นมีเพิ่มมากขึ้น ช่วยลดปัญหาค่าโดยสารที่มีราคาแพง และนำนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้น รวมถึงการขอให้เพิ่มความถี่เที่ยวบินที่ท่าอากาศยานฮาเนดะ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และญี่ปุ่น

นายสุริยะ กล่าวอีกว่า การเยือนประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน - ญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในด้านการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่ง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน นำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ

\'สุริยะ\' ลุยจีบเอกชนสายเดินเรือญี่ปุ่น ร่วมทุน \'แลนด์บริดจ์\'

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์