ปตท.เดินขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ ส่งสินค้าเกษตรไทยไป 'จีน-รัสเซีย-ยุโรป'

ปตท.เดินขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ ส่งสินค้าเกษตรไทยไป 'จีน-รัสเซีย-ยุโรป'

GML - อ.ต.ก.-PAS ผนึกกำลังเดินขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ ส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัสเซีย และสหภาพยุโรปด้วยระบบรถไฟเต็มรูปแบบ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศ.นถมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่
และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และ Mr. Philip Zhu ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพน-เอเชีย ซิลด์ โรด จำกัด ร่วมพิธีเดินขบวนรถฟเที่ยวปฐมฤกษ์ เพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรของไทยไปยังนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีนสหพันธรัฐรัสเชีย และสหภาพยุโรปด้วยระบบรถไฟเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก

โดยการเดินขบวนรถไฟครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) บริษัท Global Multimodal Logistics (GML) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ครบวงจร และบริษัท แพน-เอเชีย ซิลด์ โรด จำกัด (PAS) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าผ่านระบบราง เพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบการขนส่งทางราง โดยมีเป้าหมายในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะดำเนินการส่งสินค้าเกษตรผ่านระบบการขนส่งทางรถไฟ ไทย -ลาว- จีน ที่สอดรับกับโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ BeIt and Road Initiative (BRI)
ของจีน โดยขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ซึ่งจะออกจากสถานีรถไฟมาบตาพุด ไปยังสถานีรถไฟชินไปเจียง มหานคร
เฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ที่จะจัดส่งสินค้าเกษตรนำร่องของไทย ได้แก่ ข้าวหอม
มะลิ ทุเรียนแช่แข็ง และยางพารา
และถไฟขบวนดังกล่าวเดินทางถึงสถานีในมหานครเฉิงตู ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 และเดินทางต่อเนื่องไปยังสหพันธรัฐรัสเชีย และสาธารณรัฐโปแลนด์ โดยเชื่อว่าจุดเริ่มต้นในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพ รวมถึงการขนส่งทางรถไฟนั้นจะช่วยประหยัดทั้งตันทุนและะยะเวลาขนส่ง รักษาคุณภาพสินค้าได้เป็นอย่างดี ตลอดจนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย