หอการค้าไทย เผย 10 เดือนแรกปี 66 ไทยลงทุนในเวียดนาม 462 ล้านดอลลาร์

หอการค้าไทย เผย 10 เดือนแรกปี 66 ไทยลงทุนในเวียดนาม 462 ล้านดอลลาร์

หอการค้าไทยจับมือหอการค้าเวียดนามจัดสัมมนา ฉลองการครบรอบ 10 ปีของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ พร้อมจับมือผลักดันการค้า 2 ประเทศตามเป้าหมาย 2.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาธุรกิจไทยเวียดนาม,สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามร่วมกับหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) จัดงานสัมมนา “Viet Nam - Thailand Business Policy & Legislation Forum: Enhancing Trade And Investment Collaboration” ในหัวข้อ "UNLOCKING TRADE AND INVESTMENT OPPORTUNITIES BETWEEN VIETNAM AND THAILAND" โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัล เนื่องใน เนื่องในโอกาสนายเวือง ดิ่งห์ เหวะ (H.E Mr. Vuong Dinh Hue) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและเพื่อฉลองการครบรอบ 10 ปีของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและเวียดนาม 

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า งานสัมมนาในวันนี้เป็นเวทีสำคัญเพื่อรับทราบแนวทางการกำหนดนโยบายทางธุรกิจและการอำนวยความสะดวกของภาครัฐที่จะเป็นแนวทางในการลงทุนร่วมกันระหว่างเวียดนามและไทย เราต้องส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ลดข้อติดขัดในเรื่องของการค้าข้ามพรมแดน และอำนวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อทำให้เราสามารถปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจของเราอย่างเต็มประสิทธิภาพ

นายสนั่น กล่าว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำงานร่วมกันกับผู้กำหนดนโยบายเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการส่งเสริมการแข่งขันที่ยุติธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ความโปร่งใสของกฎหมาย,ระเบียบและข้อตกลงต่างๆ จะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 

ในวันนี้ยังมีการจัดงานเลี้ยงรับรองโดยสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามเป็นเจ้าภาพและมีการพูดคุยในประเด็น กฎหมายการลงทุน เช่น การขอให้ยึดมั่นต่อข้อกฏหมายตามที่ได้แถลงไว้กับนักลงทุน การประกาศใช้และบังคับข้อกฏหมายและกฏระเบียบใหม่ๆ เช่น ภาษีคาร์บอน , โซลาร์เซล ซึ่งในเรื่องนี้ต้องการให้ภาครัฐสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันก่อนมีผลบังคับใช้

รวมถึงการแก้ไขการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในเวียดนามและควบคุมราคาพลังงานไฟฟ้าให้ไม่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อทำให้ภาคเอกชนสามารถแข่งขันได้  ในด้านพลังงานสะอาด ต้องการให้ภาครัฐพิจารณาและมีนโยบายในการขอใบอนุญาตและดำเนินการติดตั้งที่สะดวกมากขึ้น

โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 การลงทุนจากประเทศไทยในเวียดนามมี 48 โครงการใหม่ ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 462 ล้านดอลลาร์ มีการปรับเพิ่มเงินทุน 173 ล้านดอลลาร์ และมีการซื้อหุ้นในธุรกิจเวียดนามด้วยมูลค่า 35 ล้านดอลลาร์ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 9  โดยมี 726 โครงการ ด้วยมูลค่าเงินทุนจดทะเบียนรวม 13,843 ล้านดอลลาร์ นักลงทุนไทยส่วนใหญ่ลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูป ภาคการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น นักลงทุนไทยรายใหญ่ที่ลงทุนในเวียดนาม เช่น TCC Group, Central Group, SCG, CP Vietnam, Hemaraj, ThaiBev, Amata, Grimm Power, Super Energy Corporation, Stark Coporation, Gunkul Engineering, Gulf Energy Development,  J.S.T Vietnam เป็นต้น

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังมีการดำเนินการส่งเสริมในประเด็น Connectivity การเชื่อมโยงในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดน SMEs, Startup, Digital economy และการดำเนินธุรกิจของคนรุ่นใหม่ 

ทั้งนี้นายเวือง ดิ่งห์ เหวะ (H.E Mr. Vuong Dinh Hue) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แจ้งกับผู้เข้าร่วมว่ามีแผนการที่จะเชิญนายกรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงของไทยในการเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการในปีหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนให้มากขึ้น

สำหรับกิจกรรมสำคัญของงานสัมมนาในวันนี้ คือ การเปิดตัว หอการค้าเวียดนามในประเทศไทย Vietnam Thai Chamber of Commerce (VTCC)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการแลกเปลี่ยนทางการค้าและการลงทุนของเวียดนามในประเทศไทย รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่สะดวกเพื่อให้ทั้งสองประเทศบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้า 2 หมื่น 5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในปีแห่งการครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปีหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและเวียดนาม การจัดงานในวันนี้ถือเป็นผลสำเร็จอีกขั้นของความสัมพันธ์ไทยและเวียดนามซึ่งตอกย้ำว่าภาคเอกชนไทยมีความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในเวียดนามเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลอัพเดทความรู้ด้านส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนามจากตัวแทนภาครัฐของเวียดนามและไทยรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ประสบความสำเร็จในการเข้าไปลงทุนที่เวียดนาม จำนวนมากกว่า 300 คน