ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 52.25 ลบ -0.50 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 54.00 ลบ -0.16 บาท

ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 52.25 ลบ -0.50 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 54.00 ลบ -0.16 บาท

ราคายางซื้อขายประจำวันผ่านตลาดกลางยางพาราจังหวัดของการยางแห่งประเทศไทยประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ภาพรวมราคายางพาราทุกชนิดได้รับอิทธิพลจากเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์จากธนาคารใหญ่ในสหรัฐว่า เศรษฐกิจสหรัฐอาจถดถอย ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ยาง และกระทบราคายางได้ในที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนเพิ่มขึ้นในเดือน พ.ย. อยู่ที่ 44.2 เพิ่มจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ในระดับ 43.1 และสูงสุดในรอบ 6 เดือน แม้ว่าจะดัชนีจะอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 แต่ตัวเลขยังคงสะท้อนให้เห็นการกระเตื้องขึ้นเศรษฐกิจในยูโรโซน

 

สรุปสถานการณ์ราคายาง ณ สำนักงานตลาดกลางยางพารา

                                                                                                                                  หน่วย บาท/กก.

ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 52.25 ลบ -0.50 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 54.00 ลบ -0.16 บาท

 

ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 52.25 ลบ -0.50 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 54.00 ลบ -0.16 บาท