รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 8 ธันวาคม 2566

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 8 ธันวาคม 2566

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2500-2550 ข้าวขาว 5% 2050 ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 66/67 2650-2850 ข้าวเหนียวสันป่าตองเชียงใหม่ 65/66 2500-2600

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 8 ธันวาคม 2566