ดีบุก เมตริกตันละ 860,790.00 ทองคำ กรัมละ 2,298.94

ดีบุก	เมตริกตันละ 860,790.00 ทองคำ กรัมละ 2,298.94

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2566

ดีบุก	เมตริกตันละ 860,790.00 ทองคำ กรัมละ 2,298.94