ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 'กระทบ' ต้นทุนการผลิต? l ธนิต โสรัตน์

ลุ้น! คณะกรรมการไตรภาคีเคาะค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดวันนี้ ก่อนบังคับใช้ 1 มกราคม 2567 คาดอัตราปรับสูงสุด 18 บาท คุยกับ ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า และอุตสาหกรรมไทย

คณะกรรมการไตรภาคีเคาะค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดวันนี้ ก่อนบังคับใช้ 1 มกราคม 2567 คาดอัตราปรับสูงสุด 18 บาท เร่งทำข้อสรุปให้ทันเสนอ ครม. 12 ธ.ค.66 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ แรงงาน คุยกับ ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า และอุตสาหกรรมไทย

 

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์