“จุลพันธ์”เผยส่งพรุ่งนี้หนังสือถามกฤษฎีกาออกกฎหมายกู้แจกเงินดิจิทัล

“จุลพันธ์”เผยส่งพรุ่งนี้หนังสือถามกฤษฎีกาออกกฎหมายกู้แจกเงินดิจิทัล

“จุลพันธ์”เผยส่งพรุ่งนี้หนังสือถามกฤษฎีกาออกกฎหมายกู้แจกเงินดิจิทัล 5 แสนล้านบาทขัดต่อมาตรา 53 กฎหมายวินัยการเงินการคลังหรือไม่

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้(8 ธ.ค.)  กระทรวงการคลังจะส่งหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานกฤษฎีกา เพื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการออกพ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาท ที่จะนำมาใช้ในโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท หรือแจกเงิน10,000 บาทต่อคน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นไปตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 ตามมาตร 53 ระบุว่า การกู้เงินของรัฐบาล นอกเหนือจากที่บัญญัติในพ.ร.บ.หนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลัง ยกร่างเป็นกฎหมายเฉพาะ และเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ โดยไม่อาจตั้งบประมาณประจำปีได้ทัน 

"หนังสือถามกระทรวงการคลัง ที่ส่งไปถามกฤษฎีกา เป็นการถามในเชิงข้อกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดได้ เพราะมีเนื้อหาคำถามราว  4-5 หน้ากระดาษA4 เมื่อส่งหนังสือถามกฤษฎีกาแล้ว จากนั้นรอหนังสือจากตอบกลับจากกฤษฎีกา เพื่อจัดทำร่างพ.ร.บ.กู้เงินฯ แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)​เห็นชอบ เพื่อนำเสนอเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตามลำดับขั้นตอนต่อไป"