ททท.คาดรายได้ท่องเที่ยว ‘ต่ำเป้า’ 2.4 ล้านล้านบาท

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ระบุ ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยปีนี้ คาดว่าจะสร้างรายได้รวม 2 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.4 ล้านล้านบาท

ซึ่งเป็นผลจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่ำกว่าเป้าหมาย โดยคาดว่ายอดนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 27 ล้านคน สร้างรายได้ 1.2 ล้านล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25-28 ล้านคน สร้างรายได้ 1.6 ล้านล้านบาท

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์