คมนาคมจ่อออกมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สุรพงษ์ ปิยะโชติ ระบุ ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก บริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมกับสภาวิศวกร, สถาบันยานยนต์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ร่วมสอบสวนอุบัติเหตุ กรณีรถโดยสารร่วมเอกชน เสียหลักตกข้างทางที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อถอดบทเรียนและออกมาตรการด้านความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน โดยจะมีผลบังคับใช้ก่อนถึงเทศกาลปีใหม่นี้

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์