อุตฯชง ครม. เคาะ 630 ล้าน ตั้งศูนย์ ‘ฮาลาล’

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ระบุ กระทรวงฯเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งชาติ และการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาล

คาดว่าเบื้องต้นจะใช้งบประมาณ 630 ล้านบาท คาดว่าภายใน 3 ปี จะทำให้จีดีพีภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 55,000 ล้านบาท หรือประมาณ 1.2% ของจีดีพีภาคอุตสาหกรรม